E.ON Áramszolgáltató Kft.

Cégváltozással kapcsolatban felmerülő kérdések és válaszok

 
 
 

Egyetemes ügyfelek számára

 
 
 
 
 
 

Cégváltozás

A németországi E.ON és az RWE csoport 2018-ban széles körű részesedés- és eszközcseréről állapodott meg egymással. Magyarországon ez azt jelenti, hogy az E.ON csoport a tranzakcióval kizárólagos  tulajdonossá vált az ELMŰ-ÉMÁSZ csoportban.

Az Európai Bizottság a tranzakciót jóváhagyta, és a németországi E.ON olyan kötelezettségvállalásokat tett, mely az E.ON Magyarországon végzett tevékenységét is érinti. Így az Európai Bizottság kötelezettségként előírta az E.ON Hungária csoport számára, hogy az áram kiskereskedelmi versenypiacon végzett és az ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységét értékesítse.

Ennek megfelelően 2020. május 1-től az E.ON Energiamegoldások Kft. végzi a földgáz kis- és nagykereskedelmi, illetve az áram nagykereskedelmi tevékenységet az energetikai megoldások nyújtása mellett. Az E.ON Áramszolgáltató Kft. látja el az áram egyetemes szolgáltatásban lévő ügyfeleket és nyújtja a havi díjas biztosítási szolgáltatásokat. Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. pedig a versenypiaci áram kiskereskedelmi üzletág tevékenységét viszi tovább, mely értékesítésre kerül.

A fenti változásokat az E.ON egy olyan jogi tranzakcióval (szétválás) oldja meg, amely miatt bekövetkező jogutódlással az érintett felhasználók ellátása továbbra is és folytatólagosan biztosítva marad.

A változásra azért volt szükség, hogy az E.ON Hungária csoport teljesítse az Európai Bizottság által előírt kötelezettséget, és értékesíteni tudja az áram kiskereskedelmi versenypiacon végzett és az ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységét.

Az áram egyetemes szolgáltatásban vételező ügyfelek, továbbá a havi díjas biztosítási szerződéssel (is) rendelkező ügyfelek számára csupán annyi változás történik, , hogy az E.ON Áramszolgáltató Kft.-vel állnak majd szerződésben. A szerződése jogutódlással átkerül az E.ON Áramszolgálató Kft.-hez, így annak feltételeiben, a szolgáltatás színvonalában nem történik változás.

2020. május 1-től a versenypiaci áram kiskereskedelmi üzletág tevékenységét továbbra is az E.ON Energiakereskedelmi Kft. viszi tovább, mely értékesítésre kerül.

Az eladás időpontja később kerül meghatározásra.

Áramszerződés

Nem, egyetemes áram szerződése jogutódlással kerül át az E.ON Áramszolgáltató Kft.-hez, így a szerződése és annak feltételei nem változnak.

Maga a szerződés fennállása és annak feltételei nem változnak. Az Önnel szerződött E.ON vállalat változhat:

  • Egyetemes áram szolgáltatás esetén: E.ON Áramszolgáltató Kft. lesz.
  • E.ON Otthonangyal, E.ON Otthonangyal Csepp, E.ON Otthonangyal Partner, E.ON ÉletEnergia biztosítási szerződések esetén: E.ON Áramszolgáltató Kft. lesz.
  • Versenypiaci áram kiskereskedelem esetén: nem változik, E.ON Energiakereskedelmi Kft. marad.
  • Versenypiaci földgáz, E.ON Gáz Plusz, E.ON Solar Home, E.ON Komfort termékek esetén: E.ON Energiamegoldások Kft. lesz.

Az egyetemes áram szolgáltatási szerződést nem szükséges a cégváltozás miatt felmondani, szerződésének felmondási feltételei változatlanok.

Nem befolyásolja, ahogy eddig, ez után is mindent megteszünk, hogy ügyfeleinket a lehető legjobb színvonalon szolgáljuk ki.

Az Ön számlázásához, illetve ügyintézéséhez kapcsolódó azonosító adatai nem változnak, ezeket továbbra is változatlan formában megtalálja a számláján.

A jelenleg érvényben lévő szerződése változatlanul érvényes, így az ár sem változik, ahogy a szerződési feltételek sem.

Információk az E.ON Otthonangyal, E.ON Otthonangyal Csepp, E.ON Otthonangyal Partner, E.ON Életenergia szerződésekkel kapcsolatban

Nem, szerződése jogutódlással kerül át az E.ON Áramszolgáltató Kft.-hez. A szerződése és annak feltételei változatlanok maradnak, Önnek ezzel kapcsolatban nincs teendője.

Nem, sem a szerződéses feltételek - így a biztosított szolgáltatások -, sem az ár nem változik. A szolgáltatás folyamatos és zavartalan marad a jövőben is.

Nem, a szerződés minden eleme, így az azonosítók is változatlanok maradnak.

Nem, a szolgáltatáshoz kapcsolódó elérhetőségek nem változnak, továbbra is a megszokott elérhetőségeken jelentheti be kárigényét.

Elérhetőség

Nem változnak, áram szolgáltatással kapcsolatos ügyekben továbbra is a megszokott ügyfélszolgálati elérhetőségeinken tud velünk kapcsolatba kerülni: a megszokott, változatlan telefonszámunkat, email címünket és postai címünket a számláján is megtalálja.

Továbbá a hibabejelentés és mérőállás rögzítés elérhetőségei is ugyanúgy változatlanok.

Nem, nem változnak.

E.ON honlap

Nem, továbbra is az e.on.hu oldalt használhatják, látogathatják.

Online ügyfélszolgálat, applikáció

Nem szükséges újra regisztrálnia, a korábbi bejelentkezési adatait használva érheti el online szolgáltatásainkat az eon.hu/ugyintezes oldalon.

2020. május 7. 22:00 és 2020. május 8. 06:00 között Online ügyfélszolgálatunk és mobil applikációnk nem lesz elérhető. Ezen időszakon kívül online szolgáltatásaink zavartalanul működnek.

Az áram szolgáltatással kapcsolatos adatait, korábbi számláit továbbra is változatlanul megtalálja Online ügyfélszolgálatunkon.

2020. május 7. 22:00 és 2020. május 8. 06:00 között Online ügyfélszolgálatunk és mobil applikációnk nem lesz elérhető. Ezen időszakon kívül, továbbra is a megszokott módon használhatja az E.ON Ügyfélszolgálat applikációt.

Diktálás

Nem, változatlanul a megszokott időszakban tudja elvégezni a mérőállás rögzítését, SMS-ben, Online ügyfélszolgálatunkon, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon.

Nem szükséges, mivel a korábbi fogyasztási adatai is átkerülnek a jogutód társaságba, így záró mérőállás rögzítésére nincs szükség.

Információk csoportos beszedéssel / csekken fizető ügyfeleinknek

2020. április 30-ig az áram fogyasztására vonatkozó számlákat az E.ON Energiakereskedelmi Kft. fogja kibocsátani, 2020. május 1-jétől pedig már az E.ON Áramszolgáltató Kft.

Nem, nincs változás, csoportos beszedésre adott felhatalmazása továbbra is érvényben marad, Önnek ezzel kapcsolatban nincs teendője.

Nem fordulhat elő, 2020. április 30-ig az E.ON Energiakereskedelmi Kft. jogosult a csoportos beszedésre, 2020. május 1-től kezdődően pedig az E.ON Áramszolgáltató Kft.

Nem. Amennyiben csekken rendezi felénk számláját, kérjük, használja továbbra is az Ön részére megküldött csekket.

Nem, nem lesz változás. A részszámlákat továbbra is a hónapon belül azonos időszakban fogja kapni.

Nem, nem lesz változás, a számlákat kérjük, hogy továbbra is az azokon feltüntetett fizetési határidőig rendezze.

Számláink kiállításában nincs változás, az a szokott módon folytatódik, így a továbbiakban is egy vagy több részszámlát is küldhetünk Önnek.

Igen, kérjük, hogy az előre kiküldött részszámlákat is a számlán feltüntetett fizetési határidőig fizesse be, függetlenül attól, hogy az május 1. utáni-e.

Kérjük, hogy a számlákat továbbra is a számlán feltüntetett fizetési határidőig rendezze. Ellenkező esetben az eddigiek szerint kintlévősége keletkezik és felszólítjuk a fizetésre.

Nem, az éves elszámolás időpontja nem változik.

Nem, a cégváltozás miatt nem szükséges elosztói leolvasás, és a mérőállását sem szükséges csak emiatt bediktálnia.

2020. április 30-ig még az E.ON Energiakereskedelmi Kft. részére, 2020.május 1-től már az E.ON Áramszolgáltató Kft. nevére. Beszedő kódjaink változatlanok maradnak.

Amennyiben az Ön fizetési módja csekkes és most esetileg mégis átutalással fizetne, akkor azt megteheti a számláján feltüntetett bankszámlaszámra, az átutalás dátumától függetlenül, május 1. után is. 

Információk átutalással / inkasszóval fizető ügyfeleinknek

2020. április 30-ig az áram fogyasztására vonatkozó számlákat az E.ON Energiakereskedelmi Kft. fogja kibocsátani, 2020. május 1-jétől kezdődően pedig az E.ON Áramszolgáltató Kft.

Igen, a 2020. május 1-től bekövetkező változások miatt a korábban megadott, beszedésre jogosító felhatalmazó levelét módosítania szükséges az Ön számlavezető bankjánál az E.ON Áramszolgáltató Kft.-re és annak elosztási terület szerinti bankszámlaszámára. 

A fenti, az inkasszós beszedéshez kapcsolódó bankszámlaszámaink nem változnak, megegyeznek a jelenlegiekkel, de május 1-től már az E.ON Áramszolgáltató Kft. jogosult a beszedés benyújtására a jelenlegi E.ON Energiakereskedelmi Kft. helyett.

Kérjük, figyeljen rá, hogy a felhatalmazás időtartamának kezdete 2020. május 1. legyen, és hogy a korábban az E.ON Energiakereskedelmi Kft. javára adott felhatalmazásnak 2020. április 30-áig érvényben kell maradnia.

Igen, 2020. május 1-től bankszámlaszámaink megváltoznak.

Kérjük, fokozottan figyeljen, hogy a számlák összegének 2020. május 1. utáni átutalásakor -  attól függetlenül, hogy május 1-et megelőzően vagy azt követően kapott számlát fizet be - már a megváltozott, új bankszámlaszámokat használja. Új bankszámlaszámunkat a május hónapban küldött számláinkon már megtalálja.

Kérjük, állandó átutalási megbízás esetén módosítsa a megbízást a bankjánál vagy az online banki felületen.

Egyedi átutaláskor pedig kérjük, május 1. után már az új bankszámlaszámot adja meg.

Azt, hogy Ön mely elosztási területen vételez, megtalálja számláján is, a 3. oldal tetején lévő számlarészletezőnél.

Kérjük, kiemelten figyeljen arra, hogy mely napon indítja az átutalást:

  • Április 30-a 17 óráig történő átutalását az adott számlán szereplő E.ON Energiakereskedelmi Kft. bankszámlaszámára kell teljesítenie, amelyet a vonatkozó számláján megtalál.
  • Május 1-jétől már az új, az E.ON Áramszolgáltató Kft.-hez tartozó, az elosztási területnek megfelelő bankszámlaszámra kell fizetnie, abban az esetben is, ha korábbi számláját fizeti, tehát minden esetben, függetlenül a befizetendő számla fizetési határidejétől, és a rajta szereplő bankszámlaszámtól.

Kérjük, fokozottan figyeljen, hogy az áram számlák összegének 2020. május 1. utáni átutalásakor már az E.ON Áramszolgáltató Kft. bankszámlaszámát használja, hivatkozva a számlasorszámra.

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. átutalásos befizetéshez kapcsolódó bankszámláit 2020. április 30-a 17 órával lezárjuk. Amennyiben ezen időpont után a bankszámlákra átutalást indít, akkor átutalása sikertelen lesz, nem teljesül.

2020. április 30-a 17 óráig az áram számlák összegének átutalásakor minden esetben a számlán feltüntetett E.ON Energiakereskedelmi Kft. bankszámlaszámát használja, hivatkozva a számlasorszámra.

Átutalással fizető ügyfeleink esetében igen, áprilisban nem küldünk Önnek számlát a számlázási rendszerünkben történő technikai beállítások miatt, ezért áprilisi részszámláját várhatóan májusban fogja megkapni.

Májustól a számlázásunk a szokott módon folytatódik, és egy vagy több részszámlát is küldhetünk Önnek.

Inkasszóval (felhatalmazó levél beszedésre) fizető ügyfeleink esetében a számlák küldésében nem lesz változás.

Nem, nem lesz változás, a számlákat kérjük, hogy továbbra is az azon lévő fizetési határidőig rendezze. Kérjük, hogy figyeljen a május hónapban kapott számlák megfelelő sorrendben történő befizetésére.

Számláink kiállításában nincs változás, az a szokott módon folytatódik, így a továbbiakban is egy vagy több részszámlát is küldhetünk Önnek.

Kérjük, hogy a számlákat továbbra is a számlán lévő fizetési határidőig rendezze. Ellenkező esetben az eddigiek szerint kintlévősége keletkezik és felszólítjuk a fizetésre.

Nem, az éves elszámolás időpontja nem változik.

Amennyiben Önnek májusban éves elszámolása történik, és elszámoló számlát kap, akkor ennek, és a május elején küldött április részszámlának a fizetési határideje egy hónapon belülre eshet. Amennyiben ezek teljesítése nehézséget jelentene Önnek, kérjük, keresse munkatársainkat az ügyfélszolgálatunkon.

Nem, a cégváltozás miatt nem szükséges elosztói leolvasás, és a mérőállását sem szükséges csak emiatt bediktálnia.

Digitális fizetés

Nem, elektronikus szolgáltatásunk (e-számla, xml számla) zavartalanul megy tovább. 

Nem, számláit továbbra is ugyanúgy eléri és befizetheti a Díjneten keresztül.

Nem, nem változik.

Fizetés, kintlévőség, felszólítás

Kérjük, a felszólított összeget továbbra is fizesse be, azonban fokozottan figyeljen arra, hogy ha átutalással fizetne, akkor azt május 1-jét követően az új bankszámlaszámra tegye meg.

Amennyiben 2020. április 30-ig nem kerül kiegyenlítésre a tartozás, azt 2020. május 1-től már az E.ON Áramszolgáltató Kft. fogja nyilvántartani, a fennálló tartozást az E.ON Áramszolgáltató Kft. részére szükséges megfizetnie.

A részletfizetési megállapodása jogutódlással kerül át az E.ON Áramszolgáltató Kft.-hez, így annak feltételei, a részletek összegei és a fizetési határidők nem változnak.

2020. április 30-ig a részletek átutalásakor minden esetben a számlán feltüntetett E.ON Energiakereskedelmi Kft. bankszámlaszámát használja, hivatkozva a számlasorszámra.

2020. május 1-től kérjük, hogy az E.ON Áramszolgáltató Kft. új bankszámlaszámára utaljon.

Amennyiben a részlet összegét csekken fizette, azt továbbra is a kapott csekken tudja fizetni. A csekkes befizetés esetén nincs változás.

Kérjük, fokozottan figyeljen, hogy az áram számlák összegének 2020. május 1. utáni átutalásakor már az E.ON Áramszolgáltató Kft. bankszámlaszámát használja, hivatkozva a számlasorszámra.

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. átutalásos befizetéshez kapcsolódó bankszámláit 2020. április 30-a 17 órával lezárjuk. Amennyiben e bankszámlákra ezen időpont után átutalást indít, akkor átutalása sikertelen lesz, nem teljesül.

Egyéb

Nem, Önnek nincs teendője, az előrefizetős mérő feltöltését és a számlái befizetését is változatlan módon elvégezheti a meglévő Komfort kártyájával. 

Nem, Önnek nincsen teendője, a megszokott helyeken és módon továbbra is vásárolhat feltöltőkódot. 

Nem, lakásfenntartási támogatását a cégváltozás nem érinti.

Nem, védendő fogyasztó státuszát a cégváltozás nem érinti.