Védendő fogyasztók

Védendő fogyasztók kezelése a veszélyhelyzet feloldását követően

Kérjük azokat a védendő fogyasztóként nyilvántartásba vett felhasználóinkat, akiknek védendő fogyasztói státuszuk

 • a veszélyhelyzet alatt szűnt volna meg, vagy
 • a veszélyhelyzet végét követő 2020. június 18. - 2020. augusztus 31. közötti időszakban szűnik meg,

hogy a védendő fogyasztói jogosultságuk fenntartása érdekében jogosultságukat legkésőbb 2020. augusztus 31-ig a szükséges dokumentumok megküldésével igazolják.

 

Azt a jogosultságának igazolására felhívott felhasználót, aki az igazolási kötelezettségét 2020. augusztus 31. napjáig nem teljesíti, társaságunk 2020. szeptember 1. napjával törli a védendő fogyasztók nyilvántartásából.

 
 
 

Az igazoláshoz szükséges információkat postai úton is eljuttatjuk az érintett felhasználóink részére, ugyanakkor a formanyomtatványok az alábbiakban is elérhetőek:

Ki minősül szociálisan rászoruló ügyfélnek?


Az a fogyasztó, aki:
 • ápolási díjban részesül,
 • aktív korúak ellátásában részesül,
 • időskorúak járadékéban részesül,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • lakásfenntartási támogatásban vagy a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
 • otthonteremtési támogatásban részesül,
 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásba helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket,
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll.

Milyen szolgáltatást vehetnek igénybe a szociálisan rászoruló ügyfelek?

 • Részletfizetés vagy fizetési haladék,
 • Előre fizetős mérő használata (a feltöltő kártyás mobiltelefonokhoz hasonlóan működő mérőóra, az előre feltöltött összeg erejéig fogyasztható az energia).

Hogyan igazolható a szociális rászorultság?

A szükséges nyomtatvány A) és B) részének kitöltésével, vagy A nyomtatvány A) részének kitöltésével és egy hivatalos szerv által kiállított igazolással vagy határozattal a fenti támogatások/jogalapok megállapításának valamelyikéről. 

A nyomtatvány

 • A) részét a fogyasztó tölti ki és az adatok valódiságát aláírásával igazolja.
 • B) részét az eljáró igazgatási szerv tölti ki és hitelesíti.

A dokumentumokat a kitöltés dátumától számított 30 napig fogadjuk el.