Villamos energia előállítására alkalmas, a felhasználási hely áramigényének csökkentésére alkalmas berendezés. Pl. napelemek, házi szélerőművek.
HMKE-nek minősül az a villamosenergia-termelő berendezés, amely kisfeszültségű hálózatra csatlakozik, valamint a csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t.

 
 
 
 
 
 

Javasoljuk, hogy az igény paramétereinek meghatározásában, keressen fel egy HMKE létesítéssel foglalkozó szakembert, aki a további feladatokban is tájékoztatást és segítséget tud adni.

Amennyiben a megbízott vállalkozó rendelkezik a fogyasztótól meghatalmazással, az ügyintézés teljes folyamatában eljárhat Ön helyett.

A mérőhelyi munkavégzés további költségeit a megbízott kivitelező és a megrendelő között létrejött megállapodás szerint kell rendezni, amely megállapodás Társaságunk hatáskörén kívül esik.

HMKE közcélú elosztóhálózathoz csatlakoztatása csak az adott területen működési engedéllyel rendelkező elosztói engedélyes hozzájárulásával lehetséges.

A HMKE berendezést a kétirányú (ad-vesz) mérő felszereléséig bekapcsolni (üzembe helyezni) TILOS!

 
 
 
 
 
 

Az igénybejelentés benyújtása az alábbi csatornáinkon lehetséges:

A szükséges dokumentumok a lap alján találhatóak.

 
 
 
 
 
 

A hálózat felvevőképességének vizsgálata után műszaki gazdasági tájékoztatót (továbbiakban MGT) állítunk ki, mely a csatlakozáshoz szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb feltételeket tartalmazza. A megküldött MGT elfogadására a keltezéstől számított 3 hónap áll rendelkezésére, elfogadás hiányában új igénybejelentést szükséges benyújtani. Amennyiben az abban foglaltakat elfogadja, viszont a megvalósulás ezen határidőn túl várható, szíveskedjen egy aláírással elfogadott példányt Társaságunk részére visszaküldeni, hogy azt nyilvántartási rendszerünkben dokumentálni tudjuk. Az elfogadást követően 1 naptári év áll rendelkezésre a szerződések megkötésére.

Az elfogadott MGT-t eljuttathatja bármelyik igénybejelentés fogadására megadott csatornánkra.

A hálózatra csatlakozás további feltételeiről kattintás után tájékozódhat. Az aktuális díjainkat az oldalon található Gyakran ismételt kérdések című dokumentumban találja meg.

 
 
 
 
 
 

Az MGT-ben előírtaknak megfelelően Csatlakozási dokumentációt kell készíttetnie egy a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott aktív státuszú és villamos szakirányú regisztrációval rendelkező tervezővel (mérnök). A dokumentációt az alábbi linken található weboldalon készítheti el a tervező: https://hmke.elmuhalozat.hu/

HMKE létesítése engedélyköteles, ezért a csatlakozási szándékot szükséges előre bejelenteni. A csatlakozási dokumentációkat elektronikusan és postai úton is el kell juttatni az ELMŰ Hálózati Kft-hez. Az elektronikus leadás kizárólag ezen a weboldalon keresztül történik, ahol egy előzetes tervezői regisztrációt követően nyújtható be a dokumentáció.

A dokumentációt a weboldalon keresztül kell beküldeni on-line, illetve egyidejűleg egy eredeti papír alapú példányban is be kell benyújtani elbírálásra társaságcsoportunkhoz. A dokumentációt egy zárt borítékban a központi levélcímünkre 1393 Budapest 62, Pf.: 511 kell eljuttatni, címzettként a Hálózat csatlakozási osztály-t kell megadni HMKE csatlakozási dokumentáció megjelöléssel.

A dokumentáció jóváhagyása esetén lehet a HMKE létesítését megkezdeni, és a szükséges villamos kapcsolatot kiépíteni.

 
 
 
 
 
 

Az MGT áttanulmányozása után, amennyiben azzal egyetért, kérjük az elfogadását, és a leírtak teljesítését (pl: tervdokumentáció benyújtása, csatlakozási díj befizetése, a szükséges dokumentumok benyújtása).

A Társaságunk felé fizetendő díjak rendezésére az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

  • készpénz átutalási befizetésként (csekk),
  • átutalással,
  • illetve Ügyfélszolgálati irodáinkon bankkártyával.
 
 
 
 
 
 

MGT-ben előírt szükséges dokumentumokat kérjük megküldeni, hogy a HMKE-hez tartozó szerződéseket elkészíthessük.

 
 
 
 
 
 

A készrejelentés és a szükséges díjak befizetése után elkészítjük a hálózatcsatlakozási-, hálózathasználati szerződést és az üzemviteli megállapodást.

További információk a tudnivalók menüpontban.

 
 
 
 
 
 

A szerződésben foglalt adatok ellenőrzése után kérjük aláírva küldje vissza részünkre az alábbi csatornáink valamelyikén. 

 
 
 
 
 
 

A szerződések visszaküldése után a mérőszerelés időpont-egyeztetésének céljából felvesszük a kapcsolatot az igénybejelentéskor megadott elérhetőségek valamelyikén.