Az E.ON GO.ON aktiváció részvételi feltételei

 1. Az aktiváció célja

Az E.ON GO.ON aktiváció célja: a Balaton Sound Fesztiválon résztvevők ("Résztvevő") a GO.ON applikáción ("Applikáció") keresztül az okostelefonokon elérhető lépésszámláló alkalmazásokkal (Google Fitm HealthKit) rögzíthetik és mérhetik megtett lépéseik számát, melyeket 5 előre meghatározott lépésszint elérésével előre meghatározott ajándékra válthatnak be. Amíg a beváltás után a beváltható lépések száma a kiváltott nyereményhez tartozó lépésszámmal csökken, addig az összesen megtett lépések száma a beváltott lépésszámoktól függetlenül folyamatosan növekszik. ("Aktiváció").

 1. Az aktiváció szervezője és lebonyolítója

Az Aktiváció szervezője az E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01-10-043518; adószám: 12282225-2-44) ("Szervező").

Az Aktiváció lebonyolítója a Special Event Budapest Kft. (székhely: 1022 Budapest, Detrekő utca 12.; cégjegyzékszám: 01-09-715406; adószám: 12683183-2-41) ("Lebonyolító")

 1. Az aktiváció időtartama

Az Aktiváción a Balaton Sound Fesztivál ideje alatt lehet részt venni.

Balaton Sound Fesztivál időtartama: 2019. július 3. 12:00 órától július 7. 21:00 óráig tartó időszak.

 1. Részvételi feltételek

Az Aktivációban való részvétel feltétele az Applikáció letöltése, valamint a Balaton Sound Fesztiválon való részvétel.

Az Aktivációból ki vannak zárva az E.ON Hungária Zrt. ügyvezetői, alkalmazottai, valamint az E.ON cégcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok ügyvezetői és alkalmazottai, az E.ON cégcsoportnak dolgozó ügynökségek, az Aktiváció lebonyolításában részt vevő ügynökség (ügyvezetői, tulajdonosai, alkalmazottai és alvállalkozói, valamint az itt felsorolt személyek - Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pontja értelmében – hozzátartozói.

 • Aktiváció menete
 • A Balaton Sound rendezvény ideje alatt az Applikáció letöltésére, bármely cselekvőképes személy jogosult, aki a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen Szabályzatban írt valamennyi feltételt ("Játékos”).
 • Az E.ON Go.ON aktivitás menete: az Aktivációbanban való érvényes részvételhez le kell tölteni az AppStore-ból/play Áruházból az E.ON Go.ON applikációt és aktiválni azt. Az Applikáció az okostelefonokon elérhető lépésszámláló alkalmazások (Google Fit, HealthKit) segítségével számolja a felhasználó által a Balaton Sound ideje alatt megtett lépéseket.

A Szervező előre meghatározott öt különböző lépésszám szintet, melyek elérésével a Játékos beválthatja a lépéseit az E.ON standnál az előre meghatározott ajándékokra.

Lépésszintek és ajándékok:

 • 25 db Kitvision Splash Full HD akció kamera- 40 000 lépés kiosztható naponta: 5db
 • 25db Avokádó matrac - 30 000 lépés kiosztható naponta: 5 db
 • 75 db Napelemes töltő - 25 000 lépés kiosztható naponta: 15 db
 • 100 db BioGlitter - 18 000 lépés kiosztható naponta: 20 db
 • 150 db Alu kulacs- 10 000 lépés kiosztható naponta: 30 db
 • 450 db Töltőkábel és kulcstartó 2 in 1 - 8000 lépés kiosztható naponta: 90 db

A lépések beváltása az E.ON standnál jelenlevő hostessek segítségével történik az Applikáció által automatikusan generált felhasználói azonosító segítségével. A beváltható lépések száma a nyeremény kiváltását követően az adott szinthez tartozó lépésértékkel csökken.

 • Továbbá a fesztivál területén elhelyezett QR-kódok beszkennelésével a Résztvevő jogosulttá válhat naponta az 5 darab Sziget Fesztivál napijegy egyikére, amelyek a napi készlet erejéig, érkezési sorrendben válthatók be azon Játékosok számára, akik mindegyik QR-kódot beszkennelik az alkalmazással.

 1. Az Applikáció rövid leírása

5.1 Lépésegyenleg-típusok:

 • „Beváltható lépéseid”

A Részvevő számára jelenleg rendelkezésre álló lépésérték, amely beváltható nyereményekre.

 • „Már nincs messze”

Az a lépésszám, melyet a Résztvevőnek a következő lépésszint eléréséig meg kell tennie. A legfelső lépésszint elérését követően nem jelenik meg lépésérték.

 • „Nagyot mentél”

Az alkalmazás telepítésétől és a felhasználói azonosító legenerálódásától számított, a Résztvevő által összesen megtett lépések száma.

5.2 Nyereménylista

 • Nyeremény neve
 • Nyereményhez átvételéhez előre meghatározott lépésszint
 • Nyeremény rövid leírása

5.3 Nyereménystátuszok:

 • lábnyom ikon: a Résztvevő rendelkezik a nyeremény kiváltásához szükséges lépésszámmal
 • pipa ikon: A Résztvevő már kiváltotta a nyereményt legalább egy alkalommal

5.4 Go.ON Kihívás

 • A Résztvevő a rendezvényhelyszínen elhelyezett QR-kódok szkennelésével növelheti a lépésszámait.
 • A QR kódok légvonalbeli irányát és távolságát az alkalmazás valós időben mutatja a telefon képernyőjén.
 • Amennyiben a Résztvevő az összes, a rendezvény helyszínén elhelyezett QR-kódot beszkenneli, jogosult lehet az adott nap elérhető öt darab extra nyeremény megszerzésére, amihez érkezési sorrendben, az adott napi készlet erejéig juthatnak hozzá.

5.4 Vízfogyasztás-emlékeztető

 • A Résztvevő opcionálisan bekapcsolhatja a Go.ON applikáció rendszeres vízfogyasztásra emlékeztető funkcióját.
 • Amennyiben ez be van kapcsolva, az applikáció adott időközönként jelzi a Résztvevőnek, hogy érdemes vizet fogyasztania.

5.5 Térkép:

 • Az applikáció tartalmaz egy térkép-funkciót, amelyen különböző szűrők alapján a fesztivál legfontosabb helyszínei között választhatnak a Résztvevők, ezek megjelennek a térképen.

 1. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása
 • A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható és más nyereményre nem cserélhető.
 • Az ajándékok átvétele az E.ON Go.ON stand területén, a hostessektől lehetséges, az Applikációban érvényesített lépésszámok alapján, a stand nyitvatartási idejében (minden nap 12-21 óra között), a Balaton Sound Fesztivál ideje alatt.
 • A fesztivál ideje után ajándékot átadni, postázni, kiszállítani nem lehetséges.
 • A Játékosok, akik az előre meghatározott lépésszámokat teljesítik jogosultak a Nyeremény átvételére, amit a Szervező a napi készlet erejéig köteles biztosítani.

 1. Adózás, költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok
 • Az Aktivációban a Játékosnak személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettsége nem áll fent, a Szervező, illetőleg a Lebonyolító személyes adatot nem kezel.
 • Jelen Játékszabályzat elfogadásával Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező a versenyhez kapcsolódó ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználhat a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését.

 1. Vegyes rendelkezések
 • A Nyeremény átadásának – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső -elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.
 • A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden az Applikációt, illetve az azt működtető szervert ért támadások esetére. Amennyiben a szervert vagy Applikációt ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
 • Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve az Aktiváció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást, csalást, vagy a jogszabályok megsértését tapasztalja vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a szavazót azonnali hatállyal kizárja az Aktivációból.
 • Ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét az Applikáció rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az Applikáció nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
 • A jelen Aktivációra és Szabályzatra irányadó jog a magyar jog.
 • Szervező fenntartja a jogot, hogy az Aktiváció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve az Aktiváció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező legkésőbb 2 munkanapon belül közzéteszi az az applikációban.
 • Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot az Aktiváció lebonyolításához szükséges mértékben nem együttműködő Játékosnak az Applikációból való kizárásához.

Budapest, 2019.06.18.

E.ON Hungária Zrt.

Szervező