Kereskedőváltás

 
 
 
 
 
 

Mit jelent a kereskedőváltás?

Mind a versenypiacon, mind pedig az egyetemes szolgáltatásban villamos energiát vételező felhasználó szabadon eldöntheti, hogy melyik kereskedőtől vásárol villamos energiát, kivel szerződik. Egyetemes szolgáltatásra jogosult[1] felhasználó saját választása szerint akár versenypiaci kereskedővel, akár egyetemes szolgáltatás keretében, a felhasználási helyén működő egyetemes szolgáltatóval köthet villamosenergia-vásárlási szerződést.

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó kizárólag versenypiaci kereskedőt választhat, egyetemes szolgáltatóval nem köthet szerződést.

Amennyiben a korábbihoz képest előnyösebb ajánlatot talál a piacon, a hatályos villamosenergia-vásárlási szerződését (az abban foglalt feltételek betartásával) megszüntetheti, és átszerződhet egy másik kereskedőhöz. Ezt az ún. kereskedőváltás folyamatában teheti meg.

[1] Egyetemes szolgáltatásra jogosultak a (i) lakossági fogyasztók, valamint a (ii) kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók.

Miért előnyös?

A kereskedők árai között érdemes rendszeresen tájékozódni, mert kedvező ajánlat esetén a kereskedőváltással esetleg pénzmegtakarítás is elérhető vagy kedvezőbb szolgáltatási formában részesülhet a felhasználó.

Fontos tudni, hogy a kereskedőváltás nem jár semmiféle hátránnyal és pluszköltsége sincs a felhasználó számára, valamint műszaki átalakítást sem tesz szükségessé.

A felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződésének kereskedőváltás miatti felmondása a hálózati csatlakozási- és hálózathasználati szerződéseket nem érinti.

 
 
 

Hogyan zajlik, mire kell figyelni?

Amennyiben a felhasználó kereskedőt szeretne váltani, mindenképpen figyelnie kell az alábbiakra:

  • korábbi szerződésének lejárata
  • korábbi szerződéseben meghatározott felmondási/szerződésmegszüntetési feltételek


A fentiekről részletes információkat a villamosenergia-vásárlási szerződés tartalmaz.

A felhasználó az alábbi két lehetőség közül választhat szerződésfelmondása ügyintéséhez:

  • A felhasználó maga mondja fel a szerződést, kizárólag írásban
    • Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy egy kedvezőbb ajánlatot találva kereskedőt kíván váltani, akkor ezt írásos szerződésfelmondással együtt jeleznie kell a kereskedője vagy egyetemes szolgáltatója felé annak ügyfélszolgálatán, kapcsolattartásra megadott elérhetőségen vagy személyes kapcsolattartóján keresztül.
  • A felhasználó meghatalmazza az új kereskedőt szerződésfelmondása ügyintézésére
    • Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy új kereskedőjét hatalmazza meg a szerződésfelmondása ügyintézésében, abban az esetben a meghatalmazás kitöltése cégszerű aláírásán és az új kereskedőnek történő megküldésén kívül nincs más teendője.

 

A kereskedőváltás folyamata

A korábbi kereskedő, vagy egyetemes szolgáltató ellenőrzi, hogy a kereskedőváltás feltételei (szerződés lejárata és felmondási feltételek) teljesülnek-e.

A teljesülés eredményéről tájékoztatja a felhasználót, illetve amennyiben kereskedői felmondással történt az ügyintézés, a nevében eljáró kereskedőt is.

A kereskedők (régi és új) legkésőbb a szerződés lejártát megelőző 21. napig jelzik a kereskedőváltás tényét a hálózati engedélyes felé. Elfogadás esetén a hálózati engedélyes a kereskedőváltási igény szerinti dátummal átvezeti a változásokat a rendszerében és hozzárendeli a felhasználót az új kereskedőhöz, melynek nyomán a felhasználó villamosenergia-ellátása átkerül az új kereskedőhöz.

Amennyiben a kereskedőváltás a hatályos villamosenergia-vásárlási szerződés rendelkezései szerint akadályba ütközik, úgy a korábbi kereskedő részletes tájékoztatást ad a kereskedőváltáshoz teljesítendő feletételekről (pl. tartozás kiegyenlítése, teljesítési biztosíték nyújtása stb.), és a feltételek teljesítésére határidőt biztosít. A kereskedőváltás csak azt követően tud megvalósulni, hogy a felhasználó teljesítette a korábbi kereskedő által meghatározott feltételeket. Amennyiben a kereskedőváltás feltételei nem teljesülnek a korábbi kereskedő által meghatározott határidőben, úgy a korábbi villamosenergia-vásárlási szerződés hatályban marad, és a kereskedőváltás nem következik be.

A sikeres kereskedőváltás utolsó lépéseként a korábbi kereskedő kiállítja a végszámlát. A végszámlán szereplő záró mérőállás meg fog egyezni az új kereskedő által kiállított első számlán szereplő mérőállással.

A kereskedőváltás további részleteiről az Üzletszabályzatban és az ÁSZF-ben tájékozódhatnak.