A felhasználók bíróságon kívüli vitarendezéséhez igénybe vehető egyéb panaszkezelési fórumok és elérhetőségeik

1. Békéltető testület

A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

A békéltető testület eljárása ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén elérhető.

Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése.

Társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében a békéltető testületi eljárásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A békéltető testületi eljárás lefolytatásával kapcsolatosan további információkat talál a www.bekeltetes.hu címen, és ezen a címen elérhető az a panaszbejelentési formanyomtatvány is, amely alkalmazását a Békéltető Testületek javasolják. 

2. Kormányhivatalok, mint fogyasztóvédelmi hatóságok

A fogyasztóvédelmi hatóságok járnak el a lakossági fogyasztók esetén:

  • az elszámolásra,
  • a számlázásra,
  • a díjfizetésre,
  • a mérésre,
  • az ellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre, kikapcsolásra,
  • a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására,
  • a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének megszegésére vonatkozó rendelkezések szolgáltató részéről történő megsértésének tárgykörében. 

3. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jár el:

  • a fenti 2. pontban felsorolt esetkörök kivételével minden más lakossági panasz esetén (pl.: szerződés nélküli vételezés, szabálytalan vételezés),
  • a lakossági fogyasztók elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a villamosenergia-ellátásból történő fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések megsértése esetén is a Hivatal jár el, ha azok szerződés nélküli vételezéssel, szabálytalan vételezéssel vagy ezek jogkövetkezményeivel is kapcsolatosak,
  • minden nem lakossági panasz esetén. 

Békéltető testületek

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 89

Központi telefonszám: +36 1/ 459 7777

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 1/459 7740

Központi faxszám: +36 1/ 459 7766

Ügyfélszolgálati faxszám: +36 1/459 7739

E-mail cím: mekh@mekh.hu

Ügyfélszolgálati e-mail cím: fogyasztovedelem@mekh.hu

Kormányhivatalok, mint fogyasztóvédelmi hatóságok