Rendszerengedélyes mérőszekrények bevezetése

 

Tájékoztatjuk, hogy 2020-ban a MEE VET és az elosztói engedélyesek (E.ON, ELMŰ-ÉMÁSZ, MVM) elkezdték a fogyasztásmérő helyek egységesítését.
 

Direkt mérőhelyek esetén az E.ON, ELMŰ-ÉMÁSZ ellátási területén.
 

Indirekt és csoportos mérőhelyeknél országosan (E.ON, ELMŰ-ÉMÁSZ, MVM).
 

A pandemiás helyzetet és a gyártók kérését figyelembe véve a korábban kommunikált határidő két hónappal meghosszabbításra került.
 

Az egységesített és megújított fogyasztásmérő helyek egy részének rendszerengedélyeztetése már megtörtént, de számos még folyamatban van.
 

  • 1. A korábbi elvárások szerinti, de érvényes rendszerengedéllyel rendelkező direkt fogyasztásmérő szekrényeket/helyeket, 2021. augusztus 31-ig beadott igénybejelentések esetén még lehet alkalmazni.

  • 2. A 2021. szeptember 1-től beadott igénybejelentések esetén, már csak a megújított rendszerengedéllyel rendelkező mérőhelyek kerülhetnek beépítésre.

  • 3. A 2021. augusztus 31-ig elkészült – elosztói engedélyessel egyeztetett és hozzájárulásával ellátott – tervek alapján a 2021 augusztus 31-ig érvényes rendszerengedéllyel rendelkező szekrények a terv érvényességéig beépíthetők.

  • 4. 2021 előtt kiadott, de jelenleg érvényes rendszerengedélyek - az MVM ellátási területére érvényes egyedi direkt mérések kivételével - 2021.augusztus 31-én visszavonásra kerülnek.

     

Az egységesített és megújított rendszerengedéllyel rendelkező fogyasztásmérőhelyek, az elosztói engedélyesek és a MEE VET honlapján is megtalálhatók.
 

A 2021. augusztus 31-ig érvényes rendszerengedélyek az elosztói engedélyesek honlapján érhetők el.
 

https://www.meevet.hu/pages/rendszerengedelyes-fogyasztas-merohelyek