2021. szeptember 1-től az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. neve OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.-re változik, összhangban a tulajdonosi szerkezetében történt változással.
Ez változást jelent az elérhetőségekben, az alkalmazott nyomtatványokban, és a műszaki igénybejelentés folyamatokban is. 


Céginformációk
 

2021. augusztus 31-ig

2021. szeptember 1-től

Hosszú cégnév

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid cégnév

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

OPUS TITÁSZ Zrt.

Rövidítés

ETI

TIT

Székhely

4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Adószám

10750036-2-09

10750036-2-09

Cégjegyzékszám

Cg.09-10-000064, Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Cg.09-10-000064, Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Levelezési cím

7602 Pécs, Pf. 109.

4002 Debrecen, Pf.:5.

Weboldal

www.eon.hu

www.opustitasz.hu

 

Ügyfélszolgálat


Telefonszámok

Szolgáltatás

E.ON
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. és E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. elosztási területén a korábban megszokott telefonszámok változatlanul maradnak

OPUS

Lakossági hibabejelentés

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.:

OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.:

80/205-020

80/210-310

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.:

 

80/353-533

 

DSO időpont egyeztetés

52/238-070

30/344-7202

Regisztrált szerelői vonal/plomba bontás

96/616-360

30/344-7205

Támogató vonal regisztrált szerelők részére

30/706-1335

Erről később küldünk tájékoztatást

 

 

 

 

 

Online felületen

A www.opustitasz.hu weboldal  Ügyfelek / Felhasználó szeretnék lenni / Újbekapcsolás felületén található bejelentő űrlapok használhatóak az alábbi ügyek kezelésére. Az igényeket ezen a felületen lehet elindítani az OPUS-os nyomtatványokkal.

 • Új bekapcsolás, bővítés (előzetes, végleges, ideiglenes, KIVÉVE: HMKE)
 • Mérőhelyi munkák igénylése
 • Álló, hibás fogyasztásmérő bejelentése
 • Mérőkivizsgálás kérése
 • Áramlopás bejelentése
 • Panaszbejelentés
 • Közvilágítási hibabejelentés
 • Aggregátor használat bejelentése

 

E-mail:

Korábbi elektronikus csatornánk elérhetősége nem változik:

 

Postai úton:

7602 Pécs Pf.: 197.

 

A jelenlegi gyakorlat szerint történik az igények feldolgozása. Külön intézkedés nem szükséges.

Milyen változások lesznek folyamati oldalon?

 • 2021. szeptember 1. után az OPUS logóval ellátott nyomtatványokat lehet használni az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. szolgáltatási területét érintő igények esetében. A nyomtatványok a www.opustitasz.hu honlapon, a Főoldal/Dokumentumok menüpont alatt találhatóak.

 • Mivel az elosztói engedélyes és az egyetemes szolgáltató a jövőben két külön társaságcsoporthoz fog tartozni, a www.opustitasz.hu honlap/Felhasználó szeretnék lenni felületen benyújtott újbekapcsolás igénybejelentés minden esetben befogadó nyilatkozat dokumentummal együtt lesz hiánytalan. Befogadó nyilatkozatot a Felhasználó választott egyetemes-, vagy versenypiaci kereskedője állítja ki.
  E.ON Áramszolgáltató Kft., mint egyetemes szolgáltatótól befogadó nyilatkozatot egy hiánytalanul kitöltött E.ON villamos energia vásárlás egyetemes szolgáltatói igénybejelentés nyomtatvány benyújtásával lehet igényelni.
  Az e-mailen és postai csatornán benyújtott újbekapcsolás igénybejelentés mellé benyújtott, hiánytalanul kitöltött E.ON villamos-energia vásárlás egyetemes szolgáltatói igénybejelentés nyomtatvány egyenértékű a befogadó nyilatkozattal. Tehát az e-mail és postai úton benyújtott újbekapcsolás igényekhez nem kell előzetesen befogadó nyilatkozatot igényelni, elég az új igénybejelentés nyomtatványt beküldeni az igénnyel együtt.

 • OPUS szolgáltatási területen plombabontás igényeket online csatornán nincs lehetőség bejelenteni. Telefonos és e-mail csatornán továbbra is fogadjuk ezeket az igényeket, az eddig megszokott módon. Az regisztrált szerelői vonal telefonszáma változott (06 30/344-7205), de nyitvatartási ideje, szolgáltatása változatlan. 

 • Egyszerűsített teljesítményváltozás igénybejelentést nem lehet indítani 2021. szeptember 1. után (Teljesítménybővítés igénybejelentése kisfeszültségen 3x63 A-ig). Helyette teljesítményváltozás igénybejelentést kell benyújtani minden esetben. Ehhez szükséges nyomtatványok:
  Áramhálózatra kapcsolás igénybejelentése - Ügyfél és teljesítményigény adatok A és Áramhálózatra kapcsolás igénybejelentése - "Csatlakozási műszaki adatlap B".

 • Mivel az elosztói engedélyes és az egyetemes szolgáltató a jövőben két külön társaságcsoporthoz fog tartozni, E.ON és OPUS-TITÁSZ nyomtatványokat, valamint az aláírt elosztói és egyetemes szolgáltatói szerződéseket külön szkennelve kérjük visszaküldeni egy közös e-mailben.

 • Az igénybejelentés folyamatokhoz csak az OPUS-os regisztrált szerelői meghatalmazás használható

Az E.ON nyomtatványok az OPUS TITÁSZ elosztási területén 2021. augusztus 31-ig használhatók. 2021 szeptember 1. után kizárólag az OPUS TITÁSZ nyomtatványai használhatóak. A folyamatban levő megrendelésekhez már kitöltött E.ON nyomtatványokat 2021. szeptember 30-ig befogadjuk.

A nyomtatványok a www.opustitasz.hu honlapon, az Ügyfelek / Felhasználó szeretnék lenni / Újbekapcsolás menüpont alatt találhatóak.


A felhasználási helyek területi illetékességének eldöntésében az alábbi hivatkozáson található táblázat segít:

 

Az OPUS TITÁSZ formanyomtatványai már elérhetőek a www.opustitasz.hu honlapon, az Ügyfelek / Felhasználó szeretnék lenni / Újbekapcsolás menüpont alatt.

A bekapcsoljuk.eon.hu online felület az OPUS TITÁSZ elosztási területéhez tartozó felhasználási helyek esetében szeptember 1-től nem lesz elérhető, helyette a www.opustitasz.hu honlap/Felhasználó szeretnék lenni felületén lehet ezeket az igényeket elindítani az új nyomtatványokkal.

Fontos! Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. elosztási területéhez tartozó felhasználási helyekre vonatkozó igényeket Ön továbbra is a bekapcsoljuk.eon.hu felületen nyújthatja be.

A felhasználási helyek területi illetékességének eldöntésében az alábbi hivatkozáson található táblázat segít:
Partner kapcsolatok információs központ (eon.hu)

Igen. Az eddig megkötött megállapodások érvényessége továbbra is él, amennyiben bármelyik elosztói engedélyes részéről felmondásra kerül, arról tájékoztatjuk a regisztrált szerelőket és megszűntetjük a plombabontási jogosultságot (az együttműködési megállapodás 5. pontja szerint).

Nem. Az E.ON Észak- és Dél-Dunántúli elosztói engedélyesei külön megállapodás alapján kötnek szerződést, illetve a Tiszántúli elosztói engedélyes is külön megállapodással köt szerződést plombabontási jogosultságra. 

Nem. Az elosztói engedélyesek ugyanolyan belső szabályozás szerint járnak el az etikai vizsgálatok lefolytatásában, ahogy eddig kezelték a jelzéseket/ügyeket.

Az eddig megkötött megállapodások érvényben maradnak. Az új jogosultságkérőkkel új megállapodásokat kötünk E.ON, illetve OPUS TITÁSZ elosztói engedélyesek részéről. 

Az E.ON területén maradnak az eddigi kapcsolattartók (Soósné Kropp Tünde, Hüttner Zsuzsanna)

Az OPUS TITÁSZ területen Varga Anikó Rózsa a szakmai koordináló (telefonszám: később küldünk tájékoztatást, e-mail cím: regszerelo@opusztitasz.hu).