Minőségi munkavégzés feltételei

 

Tájékoztatjuk, hogy az E.ON területén, a már 3 éve bevezetésre került eljárásunknak köszönhetően, a hálózatra csatlakoztatás során feltárt műszaki hiányosságok száma nagy mértékben csökkent.
 

Tapasztalataink szerint az utóbbi időben, a mérőhelyi munkák szakszerű kivitelezésére nagyobb hangsúlyt fektetnek a regisztrált villanyszerelők.
 

Minden esetben írásbeli visszajelzést adunk az észlelt eltérésekről a regisztrált villanyszerelők számára, illetve ügyfeleinknek, ezzel is felhívjuk a figyelmet az esetlegesen előforduló, szakszerűtlen kivitelezésre.
 

Célunk a szakmai megfelelőség szinten tartása mellett az, hogy közös párbeszéd által elősegítsük a minőségi munkavégzéshez szükséges kiszolgálás feltételeit!
 

Az eljárásrendünk működési kereteit a MEEVET által kiadott „etikai kódex”-ben foglaltak határozták meg.
 

A jelenlegi „pandémia” alatti időszak miatt alkalmaztuk az elektronikus úton történő kiértesítéseket, ezzel is meggyorsítva az ügyintézés kezelését a megfelelő tényeken alapuló dokumentumok csatolásával.
 

Etikai vizsgálat kezdeményezésére, általában az alábbiak miatt kerül sor:

 • Az igény beadásakor, a bekapcsolás időpontjában, még nincs kész a fogyasztásmérőhely A legsúlyosabb mulasztások és vétségek közé tartó esetek.
 • Mérőszekrény nincs a megfelelő helyen kiépítve,
 • Mért, és méretlen fővezeték keresztmetszete nem megfelelő,
 • PEN szétválasztás hiányzik,
 • Nincs földelő
 • Földkábel védőcsöve, nem megfelelően kerül kiválasztásra
 • Csatlakozó főelosztó beépítése elmarad, vagy kialakítása nem szakszerű
 • Tetőtartó kialakítása nem felel meg a vonatkozó követelményeknek
 • Meghatalmazott regisztrált szerelő, az egyeztetett átvételi időpontban nem tartózkodik a felhasználási helyen
 • Nincs közcélú hálózat a felhasználási hely közelében, illetve a meglévő hálózat teljesítménye nem alkalmas a fogyasztói igény kielégítésére. Amennyiben egyértelműen nem eldönthető a megfelelőség, javasolt az előzetes igény elindítása.
 • Csatlakozási pont meghatározása a legkisebb költség elve szerint történjen. Földkábeles csatlakozás esetén a telekhatáron, a hálózathoz legközelebb eső pontnál. Többlet költséget okozás esetén az ügyfél költségére áthelyeztetjük a csatlakozót.


A felsorolt rendellenességek mellett nem mehetünk el javító intézkedések nélkül, ezért megelőző intézkedésként ezúton is szeretnénk felhívni figyelmüket a szakszerű munkavégzés fontosságára.
 

Nem a szankcionálások növelése, hanem a szakszerűtlen kivitelezések minimalizálása a célunk!
 

Egyedi műszaki jellegű kérdéseikkel forduljanak a helyi üzemi kapcsolattartó munkatársaink (ügyfélszolgálati regszerelői vonal: +36 96 616 360, illetve a partneraraminfo@eon.com elérhetőségünk) felé.
 

Ügyfélszolgálati terület által jelezett hiányosságok:

 • A regisztrált szerelői meghatalmazás hiánytalan kitöltése.: Több esetben elmarad a teljeskörű kitöltés és a fogyasztási hely címe sem kerül feltüntetésre. Ebben az esetben telefonon az igénylőt (nem a regisztrált szerelőt) felhívjuk és amennyiben a hiányzó adatokat pótolni tudja az igény indítható, a szerződés kizárólag a szerződő félnek küldhető ki!
 • Előzőleg leadott igénybejelentés módosításához szükséges adatok közlése, és általános meghatalmazás az előzőleg benyújtott igénybejelentés törléséhez. Pl.: 2021.01.01-én beadva 1*25A új igényà2021.01.02-án az ügyfél szól, hogy mégse annyi kell, hanem csak 1*20A. Ebben az esetben az igénybejelentés módosításához nem elég a regisztrált szerelői meghatalmazás, hanem általános meghatalmazás szükséges + a módosításhoz szükséges adatok.
 • Új igénybejelentés mellé benyújtott tulajdonosi hozzájáruláson a tulajdoni lapon feltüntetett tulajdonos/tulajdonosok személy/személyeknek adatai és aláírásának szükséges szerepelni
 • Egy helyrajziszámon, csak abban az esetben lehet második mérőhelyet kialakítani, ha egyazon ingatlanon belül több felhasználási hely kerül kialakításra. Ennek feltétele, hogy a közös tulajdonban lévő ingatlan használatára önálló használati jogot alapítsanak. Az okirat mellé szükséges a RÁT nyilatkozat is a kötelező benyújtandó iratokon kívül.
 • egyéb hiányosságok: o kereskedelmi befogadó nyilatkozat (abban az esetben is szükséges, ha az igénylő az MVM Next-től kapja az áramszámláját és eddig nem volt vezérelt külön mérésé és most azt igényel!)
  • Profilba sorolási kérdőív, egyetemes szolgáltatásra nem jogosultak esetében
  • társasházi alapító okirat
  • tulajdoni lap összes oldala
  • mérési terv aláírt első oldala
 • Igénybejelentő nyomtatványok kitöltésekor a valós adatokat közlése, az adatpontosság/ adathelyesség ellenőrzése szükséges.
   

Egyéb említésre méltó eset:

 • Regisztrált szerelő más kivitelezői jogosultsággal nem rendelkező villanyszerelőnek tölti ki azigénybejelentő nyilatkozatot. Amennyiben beigazolódik, úgy az etikai kódexben foglaltak szerint járunk el!