Küldetésünk

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport küldetéseként környezetbarát, megfizethető és megnyugtatóan biztonságos villamosenergia szolgáltatást nyújtunk fogyasztóinknak. Ezt a kor színvonalának és elvárásainak megfelelő innovatív megoldások alkalmazásával valósítjuk meg, miközben hangsúlyt fektetünk munkatársaink és partnereink bizalmának, elégedettségének elnyerésére. Küldetésünk megvalósulása érdekében négy pillérből álló Integrált Irányítási Rendszert működtetünk, és kötelességünknek tekintjük annak folyamatos fejlesztését.

 
 
 

Folyamatmenedzsment

Fogyasztóink igényeinek magas színvonalú kielégítése, és elégedettségük elérése érdekében folyamatmenedzsment rendszert működtetünk, elkötelezettek vagyunk a vonatkozó jogszabályoknak és tulajdonosi elvárásoknak megfelelő, egységes belső működés megteremtésében, fenntartásában és fejlesztésében. Ennek keretében munkatársainkat ösztönözzük arra, hogy javaslataikkal elősegítsék fogyasztóink hatékony és ügyfélbarát kiszolgálását. A követelmények megvalósítása érdekében célokat és programokat határozunk meg.

 
 
 

Munkabiztonság

Elhatározott céljaink eléréséhez elengedhetetlen munkatársaink megfelelő mentális és fizikai egészségi állapota, melynek megőrzésére és az egészségkárosodások megelőzésére kiemelt figyelmet fordítunk. Elkötelezettek vagyunk a jogszabályi és egyéb követelmények teljesítésére, a veszélyek kiküszöbölésére és a MEB kockázatok csökkentésére. Törekszünk arra, hogy munkatársaink és üzleti partnereink biztonságos munkakörnyezetben, stresszmentes körülmények között végezzék napi feladataikat, és munkájuk végeztével ugyanolyan egészségesen térjenek haza, mint amilyenek a munka megkezdésekor voltak. Fenti, munkatársainkkal közös cél megvalósítása érdekében, elkötelezettek vagyunk arra, hogy Paritásos Munkavédelmi Testületet működtetünk, ahol munkavállalóinknak biztosítjuk a képviselőikkel folytatott tanácskozás és a részvétel lehetőségét.

 
 
 

Környezetirányítás

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport fenntartható üzleti tevékenységéhez és a társadalom által történő elfogadottságához elengedhetetlen, hogy működésével minél kevésbé avatkozzon be a természetes környezeti folyamatokba. Munkánk során felmérjük és vizsgáljuk tevékenységünk környezetre gyakorolt sajátos hatásait. Elkötelezettek vagyunk a környezeti erőforrások minél kíméletesebb használatára, a környezetszennyezéseink megelőzésére, megfelelési kötelezettségeink teljesítésére, valamint a környezeti teljesítményünk folyamatos fejlesztésére, célul kitűzve ökológiai lábnyomunk minimalizálását. 

 
 
 

Energiagazdálkodás

Az ELMŰ-ÉMÁSZ – Magyarország meghatározó energetikai vállalatcsoportjaként – kiemelkedő felelősséggel bír az energia hatékony felhasználását elősegítő, tudatos viselkedés kialakításáért és a hatékony új technológiák elterjesztéséért. Ezért, példát mutatva, törekszünk arra, hogy saját energiafelhasználásunkat a legkorszerűbb módszerek alkalmazásával a szükséges minimális szintre szorítsuk, megszerzett tudásunkat és tapasztalatainkat fogyasztóink részére is átadjuk. Így tudunk közvetlenül és közvetve tevőlegesen is hozzájárulni az élhető hazai és európai környezet fenntartásához.

 
 
 

Igazgatóság elnöke
 

Igazgatóság tagja
 

Szervezetfejlesztés és folyamatmenedzsment

Környezetvédelem és Biztonságtechnika

 
 
 

Kapcsolódó dokumentumok