Tisztelt Önkormányzati Partnerünk,

A pandémiás helyzet mindenki számára jelentős kihívást jelent, ez az ELMŰ Hálózati Kft. esetében fokozottan igaz, hiszen a munkatársak, ügyfelek védelme és a vírus terjedésének lassítása mellett az áramszolgáltatás biztonságos fenntartása  is  prioritás. 


A tervezett karbantartási munkáinkról korábban kiküldött értesítéseinkkel kapcsolatban jelezzük, hogy csak a fogyasztók üzembiztos energiaellátásához halaszthatatlan munkákat tudjuk a megadott időpontban elvégezni. A halasztható munkáinkat egy későbbi időpontra fogjuk ütemezni, ennek megfelelően a frissített munkáink listájáról az eddigieknek megfelelően értesíteni fogjuk Önöket. Természetesen ezen munkák esetében is kiemelt figyelmet fordítunk az egészségügyi intézmények villamos energia ellátására. Cégünk a kormányzati és hivatali szervekkel folyamatosan egyeztet és együttműködik.

 
 
 

Az aktuálisan elvégzésre kerülő munkákat megtalálják, az alábbi weboldalon:

Ha valamilyen szempontból ez kritikus helyzetet idéz elő az Önkormányzatuk területén, akkor abban az esetben várjuk visszajelzésüket az alábbi címeken:

onkormanyzati_egyuttmukodesek@elmu.hu

 

Az esetlegesen Önöknél érdeklődő ügyfelekkel kapcsolatban kérjük, hogy a fentieknek megfelelően tájékoztassák őket.

Így a fogyasztók ellátását a legkisebb zavartatás mellett, de a szükséges üzembiztonság megtartásával tudjuk biztosítani.


Ezúton is kérjük együttműködésüket és előre is köszönjük megértő támogatásukat.


ELMŰ Hálózati Kft.

 
 
 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Magyarország egyik legnagyobb vállalatcsoportjaként az áramellátás több területén is szolgáltatást nyújt az Önkormányzatoknak.

A Társaságcsoporthoz tartozó ELMŰ Hálózati Kft. az elosztó hálózat tulajdonosaként több szálon is kötődik az Önkormányzatokhoz, ennek megfelelően a minőségi partnerségi kapcsolat kialakítása és ennek ápolása kiemelten fontos számunkra. A közcélú hálózat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően elsősorban közterületen, többnyire önkormányzati tulajdonú területen helyezkedik el. A szolgáltatásunkat igénybevevő lakosság és vállalatok, az Önkormányzatoknak is kiemelt partnerei, ezért a tevékenységünkkel kapcsolatos igényekről, észrevételekről Önök is kapnak információkat. Végül, de nem utolsó sorban a Polgármesterek saját településükön és regionális szinten betöltött szerepükkel fontos motorjai a gazdasági fejlődés élénkítésének, így a fejlesztések megvalósítása közös érdekünk.


Az ELMŰ Hálózati Kft. a fentebb említett okok miatt szeretne proaktívan kapcsolatokat kiépíteni az Önkormányzatokkal, ezáltal is növelve az ügyfeleink elégedettségét és tovább támogatva a települések fejlődését.


Ezen rövid tájékoztatással fel kívánjuk venni Önnel a kapcsolatot, illetve ezzel is tovább kívánjuk javítani az egymás közötti információáramlást. 

 
 
 

Mint ahogy az Önkormányzatnak, az ELMŰ Hálózati Kft-nek is fontos a települések folyamatos fejlesztése.

Az ELMŰ Hálózati Kft. a közös célhoz az üzembiztonság növelésével, a lakossági és üzleti fogyasztók, mind magasabb szintű ellátásával járul hozzá.


Az ELMŰ Hálózati Kft. több milliárd forint értékben saját forrásából folyamatosan újítja, javítja hálózatát, ezzel is biztosítva a megfelelő szolgáltatási színvonalat. Településfejlesztésre az Önkormányzatok által elnyerhető források több formában is rendelkezésre állnak. Amennyiben forrásainkat összehangoltan és együttműködésben használjuk fel, a lakossági és üzleti igények (mind az energiaellátás, mind a település-fejlesztés, vagy akár az épített környezett megjelenését tekintve) még teljesebben kielégíthetőek. Az ELMŰ Hálózati Kft. ebben kínál partnerséget az Önkormányzatoknak azzal a céllal, hogy a települések minél élhetőbbek legyenek, a régiók pedig minél jobban fejlődhessenek, munkahelyeket teremthessenek.


Az Önkormányzat részéről érkező hálózati eszközök átalakításával és/vagy áthelyeztetésével járó megkeresések (közműkiváltások) kezelése számunkra kiemelten fontos, melyre külön eljárásrend alapján történik a megvalósítás koordinálása.


Amiben mi az Önkormányzat rendelkezésére tudunk állni:

  • segítség a beruházások előkészítésében;
  • rugalmas, egyedi igényeknek megfelelő szerződéses konstrukciók;
  • személyre szabott, közvetlen ügyintézés;
  • amennyiben a finanszírozási szabályok korlátozzák a beruházás során létrejött eszközökkel történő rendelkezést (pl. elidegenítési tilalom), annak kezelése;
  • közös finanszírozási lehetőségek keresése.
 
 
 

Fontos információ:

Amennyiben az Önkormányzatnak hálózatot érintő fejlesztési elképzelései (különösen az állami támogatással vagy EU-s forrásból megvalósuló fejlesztések) vannak (akár az elkövetkezendő 2-3 évben is), feltétlenül javasoljuk, hogy még a tervezés fázisában vegye fel a kapcsolatot az ELMŰ Hálózati Kft-vel, hogy a beruházásokat a hatályos pénzügyi és számviteli szabályoknak megfelelően tudjuk összehangolni és lebonyolítani. Kérjük azt is vegyék figyelembe, hogy a hálózatlétesítés átfutási ideje az engedélyezési eljárások lefolytatása miatt a szerződéskötéstől számítva hozzávetőlegesen egy év.

 
 
 
Kapcsolódó linkek
Kapcsolódó dokumentumok