Tájékoztatás a rezsiutalvány
felhasználásáról

 
 
 
 
 
 

Hatályba lépett a Kormány 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelete a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról, amelyet földgáz- és villamosenergia szolgáltatás kifizetéséhez lehet felhasználni.

Rezsiutalvány felhasználásával kapcsolatos tudnivalók

A Kormánynak a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról szóló 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelete alapján a jogosultak köre a vonatkozó jogszabály alapján azon személyek, akik 2019 májusában
 

  • Nyugdíjellátásban részesülnek (öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árvaellátást, baleseti hozzátartozói nyugellátást)
  • Járadékban részesülők (mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, átmeneti bányászjáradékot, táncművészeti életjáradékot, rokkantsági ellátást, rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, rokkantsági járadékot, bányászok egészségkárosodási járadékát, fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, polgármesterek közszolgálati járadékát
  • Támogatásban és pótlékban részesülők (a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását, a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban, kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint emelendő, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelést, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, házastársi pótlékot vagy házastársi jövedelempótlékot folyósítottak)


A kedvezményezettek köre és a felhasználási lehetőség a hivatkozott kormányrendeletben van benne, amely megtalálható honlapunkon is ITT.

A rezsiutalvány az Erzsébet utalványhoz hasonló megjelenésű, a Magyar Államkincstár által kibocsátott, biztonsági elemekkel (hologrammal, vízjellel, biztonsági alnyomattal) ellátott papíralapú fizetési eszköz.

3 db 3000 Ft névértékű rezsiutalványt, azaz 9000 Ft összegű rezsiutalványt kap minden jogosult.

2019 szeptemberében intézkedik a Magyar Államkincstár a rezsiutalványok megküldéséről a jogosultak számára.

Bármelyik postahivatalban, sietség nélkül 2020. március 31-ig beválthatja a rezsiutalványokat, amikor csekkjeit az Ön által megszokott módon fizeti be. A rezsiutalvány az E.ON villanyszámlák kifizetésére szolgál, készpénzhelyettesítőként.
 

A rezsiutalványt ügyfélszolgálati irodáinkban is átvesszük és az átvett utalványok értékét folyószámláján jóváírjuk.
 

Ha nem csekken szokta befizetni a számláit, vagy a rezsiutalvány névértékénél alacsonyabb összegű csekkje van, írjon nekünk, vagy telefonáljon az ügyfélszolgálatunkra:

no_image
no_image

Rendelkezésére állunk kijelölt ügyfélszolgálati irodáinkban is.

Az ügyfélszolgálati irodáink listáját ITT tekintheti meg.

Rezsiutalványát semmiképpen ne küldje el nekünk postai úton, mert így nem számolhatjuk el.

2020. május 31-ig válthatók be a rezsiutalványok. 

A jogosultaknak a Magyar Posta kézbesíti a rezsiutalványokat, külön igényelni nem kell. Ugyanakkor a Magyar Posta a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli meg. Ha nincs a kézbesítési címen sem a jogosult, sem a meghatalmazott, sem más jogosult átvevő, akkor a postás értesítőt hagy hátra, hogy mely postán vehető át a küldemény. A Posta az értesítő hátrahagyását követő naptól kezdve 10 munkanapig őrzi az utalványokat és azt követően visszaküldi a Magyar Államkincstárnak.
 

A postai kézbesítés eredménytelensége esetén – azaz, ha az utalványt határidőben nem veszik át és azokat a Posta visszaküldi a Magyar Államkincstárnak – az ismételt kiküldés iránti kérelmet a Magyar Államkincstár honlapján közzétett címen kell benyújtani, legkésőbb 2019. november 30-áig.

Ha Ön 2019. szeptember 30-ig nem kapja kézhez a rezsiutalványt tartalmazó postai küldeményt, és postai értesítést sem kapott a lakcímén arról, hogy hol veheti át az utalványt, valamint postai utánküldési szolgáltatást sem kért, az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:
 

  • Kormányzati ügyfélvonal: 1818 (elérhetőség 0-24 óra)
  • Kormányzati ügyfélvonal külföldről: +36 1 550 1858
  • MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 06 80 204 884
  • Magyar Posta Zrt.: 06 1 767 8282, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
     

Érdeklődés esetén a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatást ad a küldemény azonosítószámáról (ragszám), mely alapján a kézbesítő Posta tud információt nyújtani a küldemény sorsát illetően.

Mivel az utalványok nem névre szólók, azaz átruházhatók, így az elveszett készpénzhez hasonlóan nem lehetséges a pótlásuk.

A rezsiutalványok a magánemberek (természetes személyek) számára nyújtott egyetemes áram- és a földgázszolgáltatás díjának rendezésére használhatók fel 2020. március 31-ig. Az E.ON esetében a villamosenergia egyetemes szolgáltatási számlák fizethetők ilyen módon. 

A rezsiutalványok nem névre szólók, így bárki befizetheti vele a gáz- vagy villamosenergia számláját, (az E.ON esetében villamosenergia egyetemes szolgáltatási számláját), ha a számla természetes személy (magánember) nevére szól. Amennyiben a rezsiutalványt nem saját javára kívánja felhasználni, lehetőleg hozza magával az adott természetes személy felhasználó egyik, E.ON által kiállított villamosenergia számláját.

A természetes személy nevére az E.ON által kiállított villamosenergia számlák fizethetők a rezsiutalvánnyal.

Az előrefizetős mérővel rendelkezők is felhasználhatják a rezsiutalványt, de kizárólag az ügyfélszolgálati irodáinkban.

Írjon e-mailt, vagy hívja ügyfélszolgálatainkat, ha azt szeretné, hogy küldjünk csekket. A csekk küldéséhez szükséges a felhasználó neve, a felhasználási hely címe, és  a felhasználási hely azonosítója. Csekket egyedileg választott értékben, akár az aktuális számla összegét meghaladóan, 3000, 6000 vagy 9000 forintról is kiállítunk.

A csekk befizetésével az összeg az Ön szerződéses folyószámlájára kerül.

Rendelkezésére állunk ügyfélszolgálati irodáinkban is.

A rezsiutalvány az E.ON vonatkozásában kizárólag a villamosenergia egyetemes szolgáltatási számlák befizetésére és folyószámla-jóváírásra használható fel, készpénzre váltásra vagy bankszámlára utalásra nincs lehetőség. 

Igen, a rezsiutalvánnyal az ügyfélszolgálati irodáinkban van lehetőség előrefizetős mérő feltöltésére. A megszokott üzletekben, feltöltési pontokon nincs feltöltési lehetőség. 

Igen, a postahivatalokban egy vagy több rezsiutalvánnyal fizethető több, különféle villamosenergia számla. Ügyfélszolgálati irodáinkban egy utalvány csak egy adott ügyfél, adott folyószámlájára fizethető be (amennyiben a számla kibocsátója az E.ON, mint egyetemes szolgáltató).

A postán történő befizetés esetén a fennmaradó részt a helyszínen kell készpénzben rendezni, ha a rezsiutalvány összege kevesebb, mint a számla összege. Az E.ON irodáiban nem tudunk készpénzt elfogadni.

A rezsiutalvány készpénzre nem váltható, de lejáratáig a későbbi csekkek befizetésére is felhasználható. Ha aggódik, hogy a 3 db 3000 forintos rezsiutalványt nem tudja felhasználni 2020. március 31-ig, ügyfélszolgáltunktól igényeljen egyedi értékű, akár 3000, 6000, 9000 forint értékű csekket a rezsiutalvány felhasználásához:
 

Postai befizetés esetén kérjük, hogy a rezsiutalványt meghaladó értékű számla vagy számlák esetében használja fel az utalványt, figyelemmel arra, hogy a posta a rezsiutalvány összegét el nem érő számla befizetésére nem tudja felhasználni az adott utalványt.
 

Az E.ON irodáiban az adott számlát meghaladó értékű rezsiutalvány esetén a különbözetet jóváírjuk a felhasználással érintett természetes személy felhasználó ún. folyószámláján, a különbözet a később kibocsátandó számla, számlák összegét csökkenti. 

no_image
no_image

Nem, a rezsiutalvány kizárólag természetes személyek számláinak kifizetésére használható fel.

A kiállított számlákat mindig fizetési határidőre kell kiegyenlíteni. A rezsiutalványokkal ráér majd a későbbi számlákat kiegyenlíteni 2020. március 31-ig.

Ha a vevővel nem tud erről megállapodni, a szerződés megszűnése esetén kérheti a fennmaradó túlfizetés átkönyvelését egy másik felhasználási hely számláinak rendezésére.

Nem. A rezsiutalvány kizárólag a villamosenergia egyetemes szolgáltatással összefüggésben kiállított számla kapcsán használható fel az E.ON-nál.

Ha a beváltáshoz szükséges feltételek fennállnak, és ennek ellenére nem fogadják el a rezsiutalványt, a Magyar Államkincstár honlapján megjelenő címen tud ezzel kapcsolatban bejelentést tenni.