Felhívás gallyazás elvégzésére

Az E.ON Hálózati engedélyesek arra kérnek minden tulajdonost, hogy idén se feledkezzen meg saját fáinak gallyazásáról. Az elmúlt év is azt mutatja, hogy a viharos, szeles időjárás egyre gyakoribb. Ilyenkor a védőtávolságon belülre nőtt faágakat a szél hozzácsapja a villamos vezetékekhez, nagyobb ágak szakadnak le, nem ritkán fákat csavar ki tövestől a szél és ez az áramszolgáltatásban üzemzavarokat, az érintett családoknál pedig károkat okozhat. Az E.ON Hálózat szakemberei szeretnék megelőzni az ezen okokból keletkező áramszüneteket, melyben számítanak az érintett ingatlantulajdonosok segítő együttműködésére.

 

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhelye: 9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.),

az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhelye: 7626 Pécs, Búza tér 8/A.

és az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth L. u. 41.)

 FELHÍVJA

 

az ellátási területén lévő Ingatlantulajdonosokat (Használókat, Kezelőket, Bérlőket) - ideértve a természet - és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat - a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő, akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, egyéb növényzet (a továbbiakban együtt: növényzet) levágására, eltávolítására.

A biztonsági övezet tisztántartására élet- és vagyonbiztonsági okokból, a veszélyes helyzetek kialakulásának elkerülése és az áramkimaradások megelőzése érdekében van szükség.

 

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a jelen felhívást a villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosművek, valamint a termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján teszi közzé.

 

A növényzetre vonatkozó korlátozások alapján a villamos hálózatok biztonsági övezetében fa vagy más növény akkor telepíthető, illetve hagyható meg, ha az alábbi minimum távolságot tartja az áramvezetőtől még kedvezőtlen időjárás esetén is.

  • 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig: 3 méter
  • 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig: 2 méter
  • 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél: 1 méter

A biztonsági övezetben TILOS olyan növényzet telepítése és tűrése

  • amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert,
  • amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.

 

A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony növésű fafajták telepítését és megtartását javasoljuk.

 

A biztonsági övezetben lévő növényzetet az Ingatlantulajdonosnak - mint egyben a növényzettulajdonosának - kell rendszeresen gondoznia. A gallyazás célja, hogy a növényzet a villamos hálózat biztonsági övezetének határát ne érje el, veszélyes közelség ne alakuljon ki.

 

A gallyazási munkák megkezdése előtt az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet biztosítása, melyet az E.ON területileg illetékes szervezeti egysége elvégez, illetve térítésmentesen biztosít. Nagyon fontos, hogy a villamos hálózatot veszélyesen megközelítő növényzet levágása, eltávolítása előtt - az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében - egyeztessék az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az alábbi telefonszámok valamelyikén:

Telefon: 06-52/512-400

Mobil:30/20/70-45-99-600

 

Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nem vállal.

 

Az eltávolított növényzettel az Ingatlantulajdonos rendelkezik.

 

Amennyiben az Ingatlantulajdonosok a villamos hálózat biztonsági övezetében nem végzik el a munkálatokat, akkor a villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény felhatalmazása alapján az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. végezteti el a biztonsági övezet tisztántartásával kapcsolatos feladatokat. Ebben az esetben a gallyazási munkálatok elvégzésére mindenekelőtt a biztonsági övezet nagyságát meghatározó rendelet előírásainak megfelelve kerül sor, hogy az élet-, vagyon- és szolgáltatásbiztonságot a növényzet ne veszélyeztesse. A kivitelezők csak ezt követően vehetnek figyelembe kertészeti, növényvédelmi és esztétikai szempontokat.

 

Együttműködésüket megköszönve,

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.