Mit kell tennem ügyfélváltozás esetén?

Ha egy ingatlant új tulajdonosként vagy bérlőként birtokba vesz, kérjük, a változásról tájékoztasson minket.  

Változás bejelentési folyamat

 

no_image
no_image
no_image
no_image

Mire figyeljek, ha az alábbiak miatt történt ügyfélváltozás?

A bejelentéshez elég kitöltenie az ügyfélváltozás bejelentő nyomtatványt, de kérjük, ezen tüntesse fel az elhalálozás helyét és idejét. Az esetleges túlfizetést az örökös részére tudjuk visszautalni, a hagyatékátadó végzés bemutatása után.

Amennyiben az új ügyfelünk is jogosult alkalmazotti kedvezményre és nyugdíjas vagy özvegyi jogon igényli azt, úgy az ügyfélváltozás bejelentése nyomtatvánnyal egy időben az alkalmazotti kedvezmény igénylésére vonatkozó nyomtatványt is töltse ki. Ezt a dokumentumot igényelheti az ügyfélszolgálati irodáinkon, vagy letöltheti innen.

Ha nem nyugdíjas/özvegy, kérjük a munkáltatója felé jelezze az igényét.

Ha új ügyfelünk nem jogosult a kedvezményre, a kiköltöző ügyfelünket kérjük, hogy ugyanezen a nyomtatványon jelölje be, hogy megszűnik a kedvezmény.

Kérjük az ügyfélváltozás bejelentése mellé az elhunyt ügyfelünk halotti anyakönyvi kivonatát is csatolja. Amennyiben az új szerződő fél is jogosult alkalmazotti kedvezményre és nyugdíjas vagy özvegyi jogon igényli azt, úgy az ügyfélváltozás bejelentése nyomtatvánnyal egy időben az alkalmazotti kedvezmény igénylésére vonatkozó nyomtatványt is kérjük töltse ki. Ezt a dokumentumot igényelheti az ügyfélszolgálati irodáinkon, vagy letöltheti innen.

Ha nem nyugdíjas/ özvegy, kérjük a munkáltatója felé jelezze az igényét.

Ha a kiköltöző ügyfél nem írja alá az ügyfélváltozás bejelentést, akkor kérjük csatolja a tulajdoni lapot, az árverési jegyzőkönyvet (amely tartalmazza az ingatlan átadásának állapotát (lakott vagy lakatlan)) és a birtokbaadási - átvételi jegyzőkönyvet is.

Az ügyfélváltozás bejelentése nyomtatvány (a cégnyilvántartásból való törlésig a kiköltöző fél helyett a felszámoló biztos, végelszámoló jogosult aláírásra) mellé kérjük, csatolja a birtokbaadási jegyzőkönyvet és a használat jogcímét igazoló dokumentumot (adás - vételi szerződés, bérleti szerződés, tulajdoni lap).

Az ügyfélváltozás bejelentése nyomtatvány mellé kérjük, csatolja a birtokbaadási jegyzőkönyvet és a használat jogcímét igazoló dokumentumot (adás - vételi szerződés, bérleti szerződés, tulajdoni lap). Ebben az esetben a kiköltöző fél aláírása nélkül is elfogadjuk az ügyfélváltozás bejelentése nyomtatványt. Fontos tudnivaló, hogy a törlési eljárások alatt a képviseletre az ügyvezető jogosult, azonban jognyilatkozatot nem tehet.

A társasházi közösségi mérővel kapcsolatban csak a közös képviselő járhat el. Kérjük, az ügyfélváltozás bejelentése mellé a jegyzőkönyvet is csatolja a közös képviselő megválasztásáról. A nyomtatvány kitöltésénél kérjük ezekre figyeljen:

  • A szerződő fél neve pontosan meg kell, hogy egyezzen a társasház alapító okiratban szereplő nevével
  • Ha van adószáma, kérjük azt is írja be
  • Jelölje meg, hogy az épületben az önálló lakások száma több-e vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.

Mire figyeljek, ha előrefizetős mérő van a fogyasztási helyen és ügyfélváltozás történik?

  • Ha ügyfélváltozásnál a mérőben maradt még fel nem használt áram, azt a kiköltöző ügyfélnek írjuk jóvá (hiszen ő töltötte fel) és az új, beköltöző ügyfél részére számlázzuk ki. 
  • Fontos, hogy a mérőben maradt kWh mennyiség értékét fel kell jegyezni az ügyfélváltozás nyomtatványon. Ha esetleg 0 kWh maradt a mérőben, kérjük, azt is tüntesse fel. 
  • Az előrefizetős mérő cseréje hagyományos mérőre ingyenes, de csak abban az esetben, ha az ügyfélváltozással együtt kéri a mérőóra cseréjét is az Ügyfélváltozás bejelentése nyomtatványon.