Mit kell tennem ügyfélváltozás esetén?

Egyetemes szolgáltatás esetén

Ha egy ingatlant új tulajdonosként vagy bérlőként birtokba vesz, kérjük, a változásról tájékoztasson minket.  

Változás bejelentési folyamat

 

no_image
no_image
no_image
no_image

Mire figyeljek, ha az alábbiak miatt történt ügyfélváltozás?

Ha a kiköltöző ügyfél nem írja alá az ügyfélváltozás bejelentést, akkor kérjük csatolja a tulajdoni lapot, az árverési jegyzőkönyvet (amely tartalmazza az ingatlan átadásának állapotát (lakott vagy lakatlan)) és a birtokbaadási - átvételi jegyzőkönyvet is.

Az ügyfélváltozás bejelentése nyomtatvány (a cégnyilvántartásból való törlésig a kiköltöző fél helyett a felszámoló biztos, végelszámoló jogosult aláírásra) mellé kérjük, csatolja a birtokbaadási jegyzőkönyvet és a használat jogcímét igazoló dokumentumot (adás-vételi szerződés, bérleti szerződés, tulajdoni lap).

Az ügyfélváltozás bejelentése nyomtatvány mellé kérjük, csatolja a birtokbaadási jegyzőkönyvet és a használat jogcímét igazoló dokumentumot (adás-vételi szerződés, bérleti szerződés, tulajdoni lap). Ebben az esetben a kiköltöző fél aláírása nélkül is elfogadjuk az ügyfélváltozás bejelentése nyomtatványt. Fontos tudnivaló, hogy a törlési eljárások alatt a képviseletre az ügyvezető jogosult, azonban jognyilatkozatot nem tehet.

A társasházi közösségi mérővel kapcsolatban csak a közös képviselő járhat el. Kérjük, az ügyfélváltozás bejelentése mellé a jegyzőkönyvet is csatolja a közös képviselő megválasztásáról.

A nyomtatvány kitöltésénél kérjük ezekre figyeljen:

  • A szerződő fél neve pontosan meg kell, hogy egyezzen a társasház alapító okiratban szereplő nevével
  • Ha van adószáma, kérjük azt is írja be
  • Jelölje meg, hogy az épületben az önálló lakások száma több-e vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.

Mire figyeljek, ha előrefizetős mérő van a fogyasztási helyen és ügyfélváltozás történik?