Vezeték közeli növényzet metszése, eltávolítása, gallyazás


 
 
 

Nem csak látványnak szép, biztonsági kérdés is az áramvezetékek közelében lévő magasra növő növényzet, fák, ágak eltávolítása, alakítása, metszése.

Kertszépítés, kertépítés, gereblyézés, ültetés, komposztálás– megannyi aktuális kerti munka, arra azonban kevesen gondolnak, hogy megmetsszék azoknak a fáknak az ágait, szükség szerint kivágják azokat a fákat, amelyek az ingatlanukat érintő villamos vezetékek közelében vannak. A túl magasra nőtt, a vezetéket veszélyes távolságban megközelítő fák, ágak nemcsak üzemzavart, áramkimaradást okozhatnak, amely a lakókörnyezetnek kellemetlenséget jelent, hanem élet- és balesetveszélyt is jelentenek.

Az élet- és balesetveszéllyel, vagyonbiztonsággal, valamint a villamos energia elosztás biztonságával kapcsolatos szabályok betartása fontos, hiszen akár emberéletek is múlhatnak azon, ha a vezeték közelében nem megfelelően gondozott fák vannak. Egy kislány például azért szenvedett égési sérüléseket, mert felmászott egy eperfára, s annak ága – meghajolva a gyerek súlya alatt – a vezetékkel érintkezett.

Biztonsági övezetek

A villamosmű biztonsági övezetére vonatkozó miniszteri rendeletben* foglaltak szerint a biztonsági övezetben az alábbi korlátozásokat kell betartani:

A villamosmű biztonsági övezetében fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében

  • 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
  • 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
  • 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.
Távolságok értelmezése

A minimális távolságok megítéléséhez a szél által okozott áramvezető és a növényzet mozgásából adódó távolságokat kell figyelembe venni.

Ez az ábra szemléltető jellegű, kizárólag figyelem felhívási célt szolgál.
 
 
 

Érdemes erre már a kert tervezésekor, a fák, bokrok, cserjék ültetésekor odafigyelni.

Nemcsak az élet- és balesetveszély megszüntetése miatt van szükség azon fák metszésére, eltávolítására, amelyek a fenti távolságokat elérik, megközelítik, hanem azért is, mert a vezetéket megközelítő, elérő, ahhoz súrlódó ágak is üzemzavart okozhatnak. Ugyanilyen veszélyt jelentenek a biztonsági övezeten kívül lévő olyan fák, amelyek magasságuknál, terjedelmüknél fogva szeles, viharos időben rádőlhetnek a vezetékre és elszakíthatják azt.

Sokan nem is gondolják, hogy az annyi bosszúságot okozó – akár csak néhány perces – áramkimaradásoknak talán éppen a tulajdonukban álló és a vezetéket megközelítő, elérő fa az okozója. A klímaváltozás miatt fellépő egyre gyakoribb viharok, szélsőséges időjárási tényezők és körülmények a faágakat letörve, fák kidőlését okozva akár többórás üzemzavart, élet- és balesetveszélyt is előidézhetnek.

Feszültségmentesítés

Az élet-és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a gallyazási munka előtt a feszültség mentesítés elvégzése, és a munkálatok alatti szakfelügyelet, amit az E.ON térítésmentesen biztosít. A munkavégzés tervezett időpontja előtt legalább 35 nappal írásban be kell jelenteni az E.ON-nál a honlapon található elérhetőségek valamelyikén.

Érdemes még időben gondolkodni a növényeken történő beavatkozások elvégzésén, mert ha nem az ingatlantulajdonos, hanem az E.ON kezdi meg a munkálatokat, akkor a villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben foglaltakban meghatározott műszaki előírások alapján, az élet- és balesetveszély elhárítása érdekében végezzük el a munkálatokat és nem a tulajdonos esztétikai elképzelései vagy kertépítészeti szempontok érvényesülnek.

Mi lesz a levágott ágakkal?

A gallyazás során levágott ágak, gallyak a terület tulajdonosát illetik meg. A lenyesett növényi hulladékot - ha az ingatlan tulajdonosa nem mond le róla – akkor rendezetten kell otthagynunk (a biztonsági övezet határán kívül). Az így elhelyezett, lenyesett növényi hulladék a közterületi utak, járdák forgalmát nem veszélyeztetheti, ill. nem rakható le olyan helyre, ahol elhelyezése kárt okozhat. Ha a helyszínen veszélymentes lerakásra nincs lehetőség, a hulladékot el kell szállítani és arra alkalmas helyen kell tárolni és erről az ingatlantulajdonost értesíteni kell.

A levágott növényi hulladékot – ha az ingatlan tulajdonosa (kezelője) írásban lemond a felhasználásáról – a tulajdonossal egyeztetett módon a helyszínről folyamatosan elszállítjuk:

  • belterületen el kell szállítani a munkaterületről és arra alkalmas helyen kell tárolni
  • külterületen el kell szállítani a munkaterületről, vagy a helyszínen aprítani kell és elteríteni

Újsághirdetésekben vagy egyéni módon felhívásban kérjük a tulajdonosokat, hogy a fenti beavatkozásokat végezzék el.

Bízzunk abban, hogy a felhívásban foglaltak szerint az ingatlantulajdonosok együttműködnek velünk azért, hogy a megfelelően gondozott fák, növények ne okozzanak áramszüneteket és feszültségproblémákat.

A gallyazás során számítunk segítségükre!

no_image