Változás bejelentés

Mi a teendő, ha az alábbiakban változás történik?

Ha megváltozott a bankszámlaszámuk, kérjük, hogy postán vagy szkennelt formában emailben küldjék el nekünk a szerződő fél hivatalos, bélyegzővel ellátott nyilatkozatát, mely tartalmazza az alábbi információkat:

 • érintett felhasználó azonosító(k),
 • partnerszám(ok),
 • szerződéses folyószámlaszám(ok),
 • új, érvényben lévő bankszámlaszám.

Ha közterület elnevezés megváltozott a területükön, kérjük, hogy postán vagy szkennelt formában emailben küldjék el nekünk a hivatalos, bélyegzővel ellátott nyilatkozatukat és a változást igazoló, hivatalos dokumentum másolatát.

Ha házszám vagy helyrajzi szám megváltozott a területükön, kérjük, hogy a szerződő fél, illetve a szerződő fél által meghatalmazott harmadik fél jelezze számunkra postán vagy szkennelt formában emailben:

 • a szerződésszám,
 • a mérési pont azonosító (POD),
 • mérő gyártási számának

megadásával.

Ha változott az elnevezésük, kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában emailben:

 • a névváltozás tényét igazoló, hivatalos, bélyegzővel ellátott dokumentumot, vagy nyilatkozattételre jogosult nyilatkozatot, melynek kötelezően tartalmaznia kell az intézmény korábbi és új megnevezését valamint a névváltozás hatályba lépésének dátumát;
 • és az alábbi, hiánytalanul kitöltött „Névváltozás bejelentő közigazgatási ügyfelek részére” című nyomtatványt.

Ha változott az adószámuk, kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában emailben az alábbi, hiánytalanul kitöltött, hivatalos, bélyegzővel ellátott „Adószám változás bejelentő közigazgatási ügyfelek részére” című nyomtatványt.

Ha a korábbitól eltérő számlafizetőt vagy számlafogadót szeretnének beállíttatni, kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában emailben az alábbi, hiánytalanul kitöltött, hivatalos, bélyegzővel ellátott „Eltérő számlafizető és/vagy számlafogadó bejelentése közigazgatási ügyfelek részére” nyomtatványt.

A bejelentéshez kapcsolódó fogalmak:

Számlafizető: aki az adott felhasználási helyen a földgáz szolgáltatás díját kifizeti.
Számlafogadó: aki a felhasználó nevében jogosult a számlát és egyéb általunk küldött iratot átvenni. A földgáz szolgáltatás díját a felhasználó fizeti.

Jogutódlás esetén kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában emailben:

 • a jogutódlás tényét igazoló, hivatalos, bélyegzővel ellátott dokumentumot, melynek kötelezően tartalmaznia kell a jogelőd és a jogutód megnevezését valamint a jogutódlás hatályba lépésének dátumát.
 • és az alábbi, hiánytalanul kitöltött „Jogutódlás bejelentő közigazgatási ügyfelek részére” című nyomtatványt.