Jogi nyilatkozat

Általános felhasználási feltételek

Az E.ON Hungária Csoport minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ezen a weboldalon pontos és teljes információ jelenjen meg. Felhívjuk a figyelmüket azonban arra, hogy az E.ON Hungária Csoport weboldalán közzétett - illetőleg a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető - információk és adatok, tájékoztató jellegűek és az E.ON Hungária Csoport döntésétől függően változnak/változhatnak. Erre tekintettel az E.ON Hungária Csoport nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljeskörűségéért.
Weboldalon szereplő hiperhivatkozások csak a könnyebbséget szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti az E.ON Hungária Csoport jóváhagyását a weboldal tartalmát illetően. Az E.ON Hungária Csoport nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A honlapon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.
Az E.ON Hungária Csoport semmilyen esetben nem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésből, adatvesztésből, vagy elmaradt haszonból eredő szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásért, amely a jelen weboldalról elérhető dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából illetve teljesítéséből ered, vagy azzal összefüggésbe hozható.

Szerzői jogok

Az E.ON Hungária Csoport weboldalain szereplő nevek, grafikák, térképek, képek, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag az E.ON Hungária Csoport előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Védjegyek

Az E.ON Hungária Csoport weboldalain szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek védjegyoltalom alatt állnak, azok az E.ON Hungária Csoport tulajdonát képezik. A weboldalon elhelyezett logók, ábrák, márkanevek letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag az E.ON Hungária Csoport előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.
A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén az E.ON Hungária Csoport a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.

A TÜV Rheinland mérése

A TÜV Rheinland az energiafogyasztás megállapítására olyan mérési protokollokat alkalmaz, amelyek jellemző felhasználói feladatokhoz hasonlítanak. A szakemberek a protokoll szerinti feladat során felhasznált villamos energia mennyiségét mérik minden készülékre, azonos mérési körülmények között. A mérési protokollok egyedi fejlesztések, a hasonló célzatú hatályos szabványoktól és direktíváktól teljesen függetlenek. A mérések részletes leírását a csatolt melléklet tartalmazza. A pályázó elfogadja, hogy a mérés eredménye végleges, ami ellen nem nyújtható be kifogás. Jogi út kizárva. A készülék mérésének mellékletben szereplő feltételeit elfogadom. Vállalom, hogy a pályázó készülék(ek) az egyez¬tetett időpontban a mérés helyére leszállításra kerülnek a pályáztató cég költségén és a mérés befejeztével elszállításra kerülnek.