Navigáció: Főoldal
Védendő fogyasztók

Kép: Egy felnőtt és egy gyerek elefánt egymás mellett  sétálnak.

A 2007. évi LXXXVI. Villamos energia törvény értelmében a szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő ügyfelek a következő árengedményt nem jelentő, szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmények közül választhatnak:
Fogyatékkal élő ügyfelek Szociálisan rászoruló ügyfelek
A korlátozottság jellegétől függetlenül az alábbi szolgáltatások közül választhat:
Ha a korlátozottság jellege "a":
felsololás Mérőleolvasás fogyasztási helyen
(Fogyasztói igénybejelentésre biztosítjuk az időközi ingyenes mérőleolvasást nem sűrűbben, mint havonta egyszer)
felsololás Készpénzben történő számlakiegyenlítés fogyasztási helyen
(Fogyasztói igénybejelentésre)
felsololás Általánostól eltérő mérőkialakítás
(A mérődoboz alja a talajszinttől számított 60 cm-re helyezkedhet el. Az átalakítás költsége a fogyasztót terheli. A mérőáthelyezést az Engedélyes díjmentesen végzi el.)
felsololás Számlaértelmezéshez egyedi segítség
(Fogyasztói igénybejelentésre)
Ha a korlátozottság jellege "b" vagy "c":
felsololás Szükségáramforrás biztosítása a tervezett üzemszünet idejére a fogyasztási helyen (Az áramforrás üzemeltetésének, karbantartásának és javításának költségei a fogyasztót terhelik. Az áramforrás csak és kizárólag az életfunkciók fenntartásához szükséges berendezés áramellátását biztosítja, biztosíthatja.)
felsololás Szünetmentes áramforrás biztosítása
(Az áramforrás üzemeltetésének, karbantartásának és javításának költségei a fogyasztót terhelik. Az áramforrás csak és kizárólag az életfunkciók fenntartásához szükséges berendezés áramellátását biztosítja, biztosíthatja.)
felsololás részletfizetéshez, fizetési haladékhoz való jog
felsololás előre fizetős mérőhöz való jog (az előrefizetős mobiltelefonokhoz hasonlóan működő mérőóra, előre fel kell tölteni, és a feltöltés ereéig lehet fogyasztani).

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. teljes körű támogatást szeretne nyújtani a törvényi előírások és lehetőségek pontos értelmezésében, hogy a jogosultak értesüljenek az őket érintő kedvezményekről, és igénybe vehessék ezeket.

Szociálisan rászoruló ügyfelek

Mikor minősül Ön szociálisan rászorulónak?
Abban az esetben, ha:
felsololás ápolási díjban részesül,
felsololás aktív korúak ellátásában (ebbe tulajdonképpen a rendszeres szoc. segély is beletartozik, tehát elfogadható) részesül,
felsololás időskorúak járadékában részesül,
felsololás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
felsololás lakásfenntartási támogatásban részesül,
felsololás otthonteremtési támogatásban, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy
felsololás hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásba elhelyezett átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

Mit kell tennie?
1. nyissa meg, nyomtassa ki és töltse ki nyomtatott nagybetűkkel a "Tájékoztató a védett fogyasztói státuszról" c. adatlapot,
2. szerezze be a megfelelő igazolás(oka)t:
 
felsololás támogatás folyósítását igazoló irat(ok) fénymásolata
 
felsololás otthonteremtési támogatás megállapításáról szóló jogerős gyámhivatali határozat fénymásolata (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 25 §-nak megfelelően)
3. helyezze a dokumentumokat (adatlap, igazolások) borítékba, és postázza a következő címre: E.ON Ügyfélszolgálati Kft., Kintlevőség Kezelő Szervezet, 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
   

Fogyatékkal élő ügyfelek

Mikor minősül Ön fogyatékkal élőnek?
Abban az esetben, ha:
felsololás fogyatékossági támogatásban részesül,
felsololás vakok személyi járadékában részesül,

Mit kell tennie?
1. nyissa meg, nyomtassa ki és töltse ki nyomtatott nagybetűkkel a "Tájékoztató a védett fogyasztói státuszról" c. adatlapot,
2. nyomtassa ki, majd kezelőorvosával (háziorvos, szakrendelő orvosa, stb.) töltesse ki a "Fogyatékosság jellegének igazolására vonatkozó formanyomtatvány"-t. Kitöltés előtt olvassa el figyelmesen a hátoldalán található "Kitöltési útmutatót".
3. nyomtassa ki és töltse ki a szolgáltatás-igénylő adatlapot
4. szerezze be a támogatás folyósítását igazoló irat(ok) fénymásolatát
5. szerezze be az életfunkciói fenntartásához szükséges berendezés kezelési útmutatójában
található műszaki leírás fénymásolatát (kizárólag ezen műszaki adatok ismeretében tudjuk
biztosítani a szükséges teljesítményű szünetmentes-, illetve szükségáramforrást),
6. helyezze a fenti dokumentumokat a borítékba, és postázza a következő címre: E.ON Ügyfélszolgálati Kft., Kintlevőség Kezelő Szervezet, 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Igényét nyilvántartásba vesszük, és erről 8 napon belül Önt írásban értesítjük.
Ikon: Letoltes Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt - Földgáz
(PDF, 38 kByte)
Ikon: Letoltes Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt - Földgáz
(PDF, 41 kByte)
Ikon: Letoltes Szolgáltatás igénylő adatlap - Fogyatékkal élők részére - Földgáz
(PDF, 382 kByte)
Ikon: Letoltes Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt - Villamos energia
(PDF, 41 kByte)
Ikon: Letoltes Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt - Villamos energia
(PDF, 38 kByte)
Ikon: Letoltes Szolgáltatás igénylő adatlap - Fogyatékkal élők részére - Villamos energia
(PDF, 382 kByte)