Navigáció: FőoldalNavigáció: Online ügyintézésNavigáció: Áram információkNavigáció: Földgáz infromációkNavigáció: Az E.ON-rólNavigáció: Ajánlatot kérek


"H" árszabás
(megújuló forrásból
hőt nyerő rendszer)

 
A 70/2009 (XII.4) KHEM rendelet egy új tarifát hozott létre az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott ügyfelek számára. A rendeletben szereplő tarifa neve „H” tarifa. A tarifa alkalmazását, ügyfelek részéről történő igénylését, 2010. április 16-tól teszi lehetővé a jogszabály.

A tarifa célja, hogy a hőszivattyúk és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásból kiépített fűtési rendszerek esetén, a hőellátást biztosító berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek (pl. keringető szivattyúk, kompresszorok, automatikák) villamosenergia-fogyasztását egy kedvezőbb árú tarifán lehessen elszámolni a fűtési szezonban. A rendelet szerint ez a kedvező ár a mindenkori „B tarifánál” (vezérelt tarifa, éjszakai áram) nem lehet magasabb.

Mikor van fűtési szezon?

A 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról tartalmazza, hogy a fűtési idény az év október hó 15. napja és a következő év április hó 15. napja közötti időszak.

A „H” tarifa alkalmazásának műszaki feltételei

A „H” tarifával elszámolt berendezések csak különmért, nem leválasztható áramkörre csatlakoztathatók. A hálózati engedélyes által felszerelt mérőberendezés kéttarifás (nem két skálás) kialakítású, mely a fűtési időszakban és azon kívül külön-külön regiszterben tárolja a vételezett villamos energiát. Így biztosítható a fűtési időszakon kívül április 16. – október 14. közötti villamosenergia-fogyasztás „A1” tarifás áron (és ehhez kapcsolódó rendszerhasználati díjon) történő elszámolása. (A kéttarifás mérők beszerzéséig normál, egytarifás mérő kerül felszerelésre, amely a kéttarifás mérők beszerzése után lecserélésre kerül.)

A felhasználó egyéb fogyasztói berendezései miatt a „B” tarifára (éjszakai áramra) is igényt tarthat, illetve azt megtarthatja, ebben az esetben a mérőhelyen mindhárom tarifának (A1, B és H-tarifa) külön mérőberendezés kerül felszerelésre.

Figyelem!
A hálózati engedélyes jogosult ellenőrizni a vezérelt áramkör, valamint az arra kapcsolt felhasználói berendezések jogszabálynak való megfelelőségét. A jogszabályi rendelkezések be nem tartása a hálózathasználati szerződés megszegésének minősül.

Az igényléshez szükséges beadandó dokumentumok:

  • Villamos-energia rendszerhasználói igénybejelentés
  • Villamosenergia-vásárlás egyetemes szolgáltatói igénybejelentés
  • Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés Betétlap „H” árszabás igényléséhez
  • Adatvédelmi tájékoztató
  • A csatlakoztatandó műszaki berendezések adatlapjának másolata

Ikon: Letoltes Áramhálózatra kapcsolás igénybejelentése: Csatlakozási műszaki adatlap
(PDF, 91 kByte)
Ikon: Letoltes Villamosenergia-vásárlás egyetemes szolgáltatói igénybejelentés
(PDF, 76 kByte)
Ikon: Letoltes Villamosenergia-vásárlás egyetemes szolgáltatói igénybejelentés - minta
(PDF, 217 kByte)
Ikon: Letoltes Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés Betétlap „H” árszabás igényléséhez
(PDF, 27 kByte)
Ikon: Letoltes Adatvédelmi tájékoztató
(PDF, 522 kByte)

A nyomtatványok kitöltésével kapcsolatban fontos információk:

  • A nyilatkozatot a készülék műszaki adatairól (Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés Betétlap „H” árszabás igényléséhez nyomtatvány 3. pontja) a hőszivattyú telepítője tölti ki
  • A nyilatkozatot a belső villamos hálózat kialakításáról (Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés Betétlap „H” árszabás igényléséhez nyomtatvány 4. pontja) regisztrált villanyszerelő tölti ki
  • A Villamos-energia rendszerhasználói igénybejelentés nyomtatványon minden esetben tüntesse fel az igénybejelentő és a regisztrált szerelő elérhetőségeit, telefonszámát.

Hova küldjem a nyomtatványokat?

A kitöltött és aláírt nyomtatványokat személyesen leadhatja az ügyfélszolgálati irodánkban, vagy postai úton megküldheti az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 7602 Pécs, Pf. 197. címre.

A „H” tarifa áramkörének, ill. mérőhelyének kialakítása

Az ügyfél által megbízott regisztrált szerelő feladata a „H” tarifával vételezni kívánó fogyasztói berendezés nem leválasztható módon, külön mért áramkörre való csatlakoztatása, illetve a mérőhely kialakítása. A csatlakozó berendezést méretezni a rendelkezésre álló teljesítményre szükséges.

A „H” tarifás mérő kijelzőjéről leolvasható adatok:

A kijelzőn az adott tarifákon eltárolt mért értékek 5-8 másodpercenként váltanak (181, 182, 281, 282)

Az hogy a kWh érték melyik regiszterhez tartozik az OBIS kód (181, 182, 281, 282) alapján dönthető el.

A felhasználónak az 181, és az 182 kód alatti regisztertartalmat kell olvasnia.
Az 181 regiszterben lévő fogyasztás a kedvezményes elszámolású, az 182 regiszterben lévő fogyasztás a normál elszámolású.

Ezt mutatja még a számláló alatti jelölő négyzet is 181-nél a HT, 182-nél az NT jelölő látható.

A mérő hibáját a számláló felett elhelyezett „ERR” jelzés mutatja.

A fázisjelölés egy fázisú bekötés esetén L1, háromfázisú bekötés esetén L123 jelzést mutat.

Az energiairány jelölő +P irányt mutat, ez felel meg a fogyasztásnak.

Az MBJ jelölő abban az esetben látható, ha a mérőt mágnessel próbálták befolyásolni.


Az előlapon az energiafelhasználással arányosan villogó piros LED található (1000 impulzus/kWh).

Ez a fogyasztástól függően más-más frekvenciával villog, és nem hibajelenség.