Egyszerűsített működés az Ön kényelméért

Ugrás a gyakran ismételt kérdésekre

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyével 2017. december 31-i fordulónappal az E.ON Energiaszolgáltató Kft. beolvad az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-be.

A cégbeolvadást követően az E.ON Energiakereskedelmi Kft. látja el az egyetemes szolgáltatásban villamos energiát vételező ügyfeleket is, a versenypiaci ügyfelei mellett.

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel érvényben lévő villamos energia egyetemes szolgáltatási szerződések változatlan formában és tartalommal, jogutódlással átkerülnek az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-hez.

Az egyesülést követően az ügyfélkiszolgálás nem változik, az eddig megszokott módon és színvonalon történik. A számlaküldés zavartalan, annak folyamatában nincs változás.

2018. január 1–től bankszámlaszámunk megváltozik. Kérjük, átutalás indítása esetén ellenőrizze a számlán feltüntetett bankszámlaszámot!

Fontos tudnivalók a fizetési módokban történő változásról:

Mindössze abban az esetben van Önnek teendője, ha egyedi átutalással vagy inkasszóval (felhatalmazó levélen alapuló beszedéssel) fizeti számláit.

tájékoztató

A kereskedelmi tevékenységek összevonása ügyfeleink maximális komfort élményét szolgálja, így a jövőben vállalatunk egységesebben tudja kezelni a különböző ügyféligények kiszolgálását. Emellett az új, egyszerűbb működésnek köszönhetően több figyelmet fordíthatunk szolgáltatásaink fejlesztésére, ügyfeleink kényelmi elvárásainak teljesítésére és az új energetikai megoldásokra.

Gyakran ismételt
kérdések
Általános kérdések az egyesüléssel kapcsolatban

1. Mikor történik meg a cégek egyesülése?

2017. december 31-ei fordulónappal az E.ON Energiaszolgáltató Kft. beolvad az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-be.

2. Miért volt szükség a két vállalat egyesülésére? Mi a cél?

A kereskedelmi tevékenységek összevonásával a jövőben a vállalat egységesebben tudja kezelni a különböző ügyféligények kiszolgálását, vagyis az ügyfelek maximális komfort élményét szolgálja a döntés. Emellett, a beolvadásból eredő egyszerűbb és fókuszáltabb belső működésnek köszönhetően a vállalat több figyelmet fordíthat az új energetikai megoldásokra, szolgáltatásainak fejlesztésére is.

3. Biztosan meg fog történi a cégek egyesülése?

Szándékaink szerint igen, az E.ON megkapta engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól, és a további szükséges hozzájárulások beszerzése is kellő időben meg fog történi.

4. E.ON Energiaszolgáltató Kft. ügyfele vagyok, mi változik?

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. ügyfelei 2018. január 1-től az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-ügyfeleivé válnak. A továbbiakban az E.ON Energiakereskedelmi Kft. látja el az egyetemes szolgáltatásban villamos energiát vételező ügyfeleket is. A tranzakció időpontjában az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel érvényben lévő egyetemes szolgáltatási szerződések változatlan formában és tartalommal, jogutódlással átkerülnek az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-hez. Az egyéb, a tranzakcióval járó változásokról és az azokhoz kapcsolódó esetleges ügyfél teendőkről részletes tájékoztatást fogunk küldeni ügyfeleinknek, amelyet számlalevél mellett juttatunk el számukra.

5. E.ON Energiakereskedelmi Kft. ügyfele vagyok, mi változik?

A beolvadás kapcsán az E.ON Energiakereskedelmi Kft. versenypiaci ügyfeleit semmilyen változás nem érinti. Az ügyfélkiszolgálás az eddig megszokott színvonalon és módon történik.

6. A változással kapcsolatban ügyfélként van teendőm?

Ügyfeleink többségének nincs külön teendője, nem szükséges jelentkeznie vállalatunknál a változással kapcsolatban. A cégegyesülést követően a számlabefizetést érintő esetleges változásokról, teendőkről az érintett inkasszó útján számlát fizető ügyfeleinket külön tájékoztatjuk. Az átutalással fizető ügyfeleknek a számlán található bankszámlaszámra kell utalniuk a számlán szereplő összeget.


Információk a szerződéses - és szolgáltatási feltételekről

1. Eddig egyetemes szolgáltatásban vételeztem a villamos energiát. Ez változni fog azzal, hogy átkerül a szerződésem az E.ON Csoport versenypiacon szolgáltató vállalatába?

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. rendelkezik egyetemes szolgáltatási engedéllyel, így Ön a vállalatok egyesülését követően továbbra is egyetemes szolgáltatásban fog vételezni, változatlan szolgáltatási feltétek mellett. Annyi változik csupán, hogy az új szolgáltatója az E.ON Energiakereskedelmi Kft. lesz.

2. A beolvadás miatt változnak az egyetemes szolgáltatási szerződésem feltételei? Felmondhatom a szerződésemet?

A beolvadás miatt az egyetemes szolgáltatási szerződés feltételei nem változnak, azok változatlan formában és tartalommal érvényesek. Az egyetemes szolgáltatási szerződés feltételeit (mint például a villamos energia egységárát is) jogszabály határozza meg, így azt csak jogszabályváltozás módosíthatja. A szerződés a szolgáltató változás miatt nem mondható fel.

3. Több szerződésem is van az E.ON-nal; az összes szerződésem átkerül az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-hez?

A változás az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel megkötött minden szerződését érinti. Amennyiben Önnek az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel több egyetemes szolgáltatási szerződése van, az automatikusan, változatlan szerződéses feltételek mellett az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-be kerül.

4. Mi történik, ha más szolgáltatóval szeretnék szerződni? Átmehetek más szolgáltatóhoz?

A beolvadás a meglévő szerződéses feltételekben nem okoz változást, így a felmondás feltételei is a szerződésben rögzített módon maradnak érvényben. Kereskedőt váltani az érvényben lévő szerződés felmondását követően lehet.

5. Az árak fognak változni az új szolgáltatónál?

Az eddig megkötött szerződései változatlanul érvényesek, így a beolvadás árváltozással nem jár.

6. Az ügyfél-azonosítóim (például: felhasználó azonosító, szerződéses folyószámlaszám) változnak? Az ügyintézéshez szükséges PIN-kódom változni fog?

Nem, a vállalatok összeolvadása miatt az Ön ügyfélazonosítói nem változnak, és a PIN-kódját is a megszokott módon használhatja az ügyintézés során.


Ügyfélkezelési kérdések

1. Változni fognak a vállalat elérhetőségei?

Nem. Egyetemes lakossági, kis-és középvállalkozói és, közigazgatási ügyfeleink számára biztosított elérhetőségeink nem változnak. Egyedi kezelésű ügyfeleink ügyfélmenedzsereinek elérhetőségei szintén nem változnak.

2. Változni fog a kapcsolattartóm?

A cégek egyesülése miatt az E.ON Energiakereskedelmi Kft. ügyfeleinek kapcsolattartói nem változnak.

3. Versenypiaci ügyfél vagyok. Mostantól az egyetemes szolgáltatásból vételező ügyfelekkel közösen leszek kiszolgálva?

Az egyesülés okán az ügyfélkiszolgálás minősége nem változik, az eddig megszokott elérhetőségeken, módon és színvonalon történik.


Információk a számlafizetéssel kapcsolatban

1. Ha egyetemes szolgáltatói áram számlámat csekken fizetem, akkor van teendőm a vállalatok egyesülése miatt?

Csekken fizető ügyfeleleink változatlanul az általunk küldött csekken fizethetik be számlájukat. A számla kibocsátó a beolvadást követően az E.ON Energiakereskedelmi Kft lesz.

2. Már 2017-ben megkaptam a 2018. év elején fizetendő számláimat, csekkjeimet az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-től. Ezek befizetése változik?

Nem. A már 2017-ben megkapott, az E.ON Energiaszolgáltató Kft. által korábban elküldött csekkek 2018. január 1-jét követően is befizethetőek, a megszokott módon.

3. Ha csoportos beszedéssel intézem a számláim fizetését, akkor mi változik, van teendőm?

Nincs teendője. A korábban csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazása alapján minden további teendő nélkül fizetheti számláit. A beszedő vállalat változásával kapcsolatos teendőket mi intézzük.

4. Ha csoportos beszedéssel intézem a számláim fizetését, akkor mi változik, van teendőm?

Nincs teendője. A korábban csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazása alapján minden további teendő nélkül fizetheti számláit. A beszedő vállalat változásával kapcsolatos teendőket mi intézzük.

5. Mi történik abban az esetben, ha a csoportos beszedésem a beolvadás napján esedékes, vagy ha a beolvadás előtt közvetlenül nem sikeres? Ha nem emelik le az összeget a fordulónapon, akkor tartozónak minősülök az új szolgáltatómnál? Olyan előfordulhat, hogy mindkét vállalat leemeli az összeget?

A beolvadás napján, azaz 2017. december 31-én esedékes csoportos beszedési megbízást nem nyújtunk be. Sikertelen benyújtás esetén, ha a tartozás nem kerül semmilyen módon befizetésre 2017. december 31-ig, akkor a tartozás már az új vállalat felé fog fennállni. Nem fordulhat elő, hogy mindkét vállalat leemeli az összeget.

6. Ha átutalással fizetem a számláimat, akkor mi változik és van e teendőm?

Kérjük, 2018. január 1-től már az E.ON Energiakereskedelmi Kft. által kibocsátott számlán található bankszámlaszámra (áram egyetemes számla 1. oldalának bal felső részén Bankszámlaszám-ként feltüntetve) utalja el a számlán szereplő fizetendő összeget.

7. Mi az új bankszámlaszám, amire januártól utalnom kell?

Az új bankszámlaszámot az E.ON Energiakereskedelmi Kft. által kibocsátott számlán találja (áram egyetemes számla 1. oldalának bal felső részén Bankszámlaszám-ként feltüntetve). Kérjük, minden esetben a számlán található bankszámlaszámra utaljon!

8. Mi történik abban az esetben, ha a változást követően véletlenül a régi, korábbi bankszámlaszámra utalok?

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. bankszámlája a változást követően még egy átmeneti ideig (maximum 6 hónap) megmarad. Így az e bankszámlákra indított utalásokat is fogadjuk. Kérjük, hogy az átutalás közleményében a szerződéses folyószámla száma (számla 3. oldalának felső részén található) mellett a fizetni kívánt bizonylat sorszámát is adja meg az utalás beazonosíthatósága érdekében. Az átmeneti időszakot követően az E.ON Energiaszolgáltató Kft. bankszámlaszámai bezárásra kerülnek, ezért kérjük ügyfeleinket, hogy fokozottan figyeljenek arra, hogy számláik összegét az E.ON Energiakereskedelmi Kft. bankszámlájára utalják. Javasoljuk, hogy 2018. év elején mihamarabb módosítsák állandó átutalási megbízásaikat az E.ON Energiakereskedelmi Kft. által kibocsátott számlák alapján.

9. Inkasszó útján fizetem a számláimat, van teendőm a változással kapcsolatban?

Igen. A beolvadás miatt Önnek új felhatalmazó levelet kell adnia az E.ON Energiakereskedelmi Kft., mint kedvezményezett részére. Erről 2017. utolsó negyedévében minden inkasszóval fizető ügyfél részére pontosabb tájékoztatást fogunk küldeni.

10. Meddig kell megadnom ezt a felhatalmazást? Időben megkapok hozzá minden információt?

Az inkasszóval történő fizetések teljesítése érdekében kérjük, hogy a felhatalmazó levelet legkésőbb 2017. december 31-ig juttassa el az E.ON Energiakereskedelmi Kft. részére a külön tájékoztatóban írtaknak megfelelően.

11. Számláimat elektronikus úton kapom (E.ON e-számla, Díjnet). Lesz engem érintő változás a cégegyesülés miatt?

Az e-számlás, és a számláikat a Díjnet rendszerén befizető ügyfeleink számára a számlaküldés zavartalan lesz, és a számlabefizetés folyamatában sem lesz változás. Amennyiben e-számlás ügyfelünk számláját átutalással fizeti ki, akkor kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze a számlán szereplő bankszámlaszámot áram egyetemes számla 1. oldalának bal felső részén Bankszámlaszám-ként feltüntetve), mivel az a vállalatok egyesülése miatt változni fog.

12. Számláimat bankkártyával, online fizetem. Érint engem a változás?

Az online számlabefizetések folyamatát nem érinti a változás. A bankkártyával fizetett összegek 2017. december 31-ét követően az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-hez érkeznek.


Egyéb ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

1. Az ügyfélazonosítóim (például: felhasználó azonosító, szerződéses folyószámlaszám) változnak? Az ügyintézéshez szükséges PIN-kódom változni fog?

Nem, a vállalatok összeolvadása miatt az Ön ügyfélazonosítói nem változnak, és a PIN-kódját is a megszokottak szerint használhatja az ügyintézés során.

2. Szükséges újra regisztrálnom az Online ügyfélszolgálatra, ha eddig ott intéztem ügyeimet?

Nem szükséges. Korábbi regisztrációjával továbbra is be tud lépni Online ügyfélszolgálatunkra. Az Online ügyfélszolgálatunkon elérhető ügyintézési lehetőségek sem változnak, továbbra is változatlanul, gyorsan és kényelmesen intézhetik ügyfeleink ügyeiket.

3. A mobilapplikációt ugyan úgy tudom használni, mint eddig?

Igen, a mobilapplikációval kapcsolatos folyamatok nem változnak.

4. Havonta diktálom a mérőállásomat. Kell valamire figyelnem a cégegyesülés miatt?

Nem, Ön továbbra is a megszokott elérhetőségen, és a megszokott módon diktálhatja be havi mérőállását.

5. Előrefizetős mérővel rendelkező ügyfél vagyok. Lesz változás feltöltő kód vásárlással kapcsolatban? A vállalatok összeolvadása okozhat fennakadást a feltöltő kód vásárlással kapcsolatban?

Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleink számára nem jelent ügyintézést érintő változást az E.ON-vállalatok egyesülése, feltöltő kódot továbbra is a megszokott helyeken és a megszokott módon igényelhetnek.

6. Komfort Kártyás ügyfél vagyok. Érint engem a változás a számlabefizetéssel és a feltöltő kód vásárlással kapcsolatban?

A Komfort Kártyával rendelkező ügyfeleink számára nem jelent semmilyen változást vállalataink egyesülése, a számlabefizetéseket és a feltöltő kód-vásárlást is az eddig megszokott helyeken és módon megtehetik.