Navigáció: Főoldal


Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyta az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztói üzletszabályzatának módosítását, melynek változása érinti a Rendszerhasználati (korábban kapacitáslekötési) Szerződések Általános Szerződési Feltételeit.

A rendszerhasználati szerződés ÁSZF-jének főbb változásai:

 • a jogszabályi megfelelés miatt a korábbi kapacitáslekötési szerződésre való hivatkozások rendszerhasználati szerződésre módosultak
 • az ÁSZF tartalma kiegészült a földgáztermelő vonatkozó szabályokkal
 • A szerződés tárgya fejezet kiegészült azzal a jogszabályi rendelkezéssel, hogy a rendszerhasználati szerződés megkötésével a Rendszerhasználó az Elosztó üzletszabályzatában foglaltakat és az ÜKSZ mindenkori rendelkezéseit elfogadja, egyben tudomásul veszi, hogy a Rendszerhasználati szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az Elosztó üzletszabályzatának és az ÜKSZ-nek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak a rendelkezései az irányadóak.
 • az ÁSZF kiegészült a következő fejezetekkel:
  • kapacitáslekötési időszakok
  • kapacitáslekötési kérelem tartalmi követelményei
  • gázévre, gázév negyedévére, hónapjára, napjára szóló kapacitáslekötés szabályai
  • korábban megkötött kapacitáslekötési szerződések hatálya
 • A számlázás rendje fejezet módosult a lekötött kapacitás túllépésének dokumentálásának szabályaival
 • a pénzügyi ügyleti biztosíték bekezdés átdolgozásra került az éves, negyedéves, havi, napi kapacitáslekötési időszakokra vonatkozóan
 • az anyavállalati készfizető kezességvállalás szabálya pontosodott: Az anyavállalati készfizető kezességvállalást kizárólag olyan anyavállalat részéről áll módunkban elfogadni, amely európai székhellyel rendelkezik, az elmúlt 5 gazdasági évében rendelkezett leadott pénzügyi beszámolóval és legalább átlag feletti hitelképességgel bír.
 • a szerződéses biztosíték módosítása és a szerződéses biztosíték rendelkezésre tartásának időtartama, valamint a Szerződés módosítása, felfüggesztése, megszűntetése, a szolgáltatás megtagadása
  fejezetek módosultak
 • változott az ÁSZF 1. számú mellékletét képező kockázatelemzési szabályzat

A Rendszerhasználati Szerződések Általános Szerződési Feltételei, a Feltételek változásáról szóló tájékoztató, valamint üzletszabályzatunk teljes tartalma megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban és a http://www.eon.hu/Uzletszabalyzatok oldalon.

A módosított Általános Szerződési Feltételek 2016. 01.01-jén lépnek hatályba.
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.