Navigáció: Főoldal
Közlemény
 

az Elosztóhálózat-használati Szerződések Általános Szerződési Feltételeinek módosulásáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyta az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. földgázelosztói üzletszabályzatának módosítását, melynek változása érinti az Elosztóhálózat-használati Szerződések Általános Szerződési Feltételeit.

A módosítással változtak a felhasználói kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok az alábbiak szerint:
A Földgázelosztó a felhasználási helyre való bejutás érdekében - a Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) felhatalmazása alapján – az illetékes járásbírósághoz fordulhat, amennyiben a Felhasználó akadályozza, vagy meghiúsítja:
a fogyasztásmérő berendezés leolvasását, ellenőrzését, cseréjét,

  • szerződésszegés vagy szerződés nélküli vételezés esetén a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztést,
  • a felhasználói berendezés ellenőrzését.

A Földgázelosztó akkor kezdeményezheti a felhasználási helyre való bejutás biztosítása iránti nemperes eljárást, ha

  • a felhasználót a felhasználási helyre történő bejutás lehetőségének biztosítására legalább két alkalommal írásban felhívta, és
  • az adott felhasználási helyre történő bejutási kísérlete sikertelen volt.

A járásbíróság a határozatában
  a) a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének,
  b) a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy
  c) a felhasználói berendezés ellenőrzésének
a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg.

A nemperes eljárásban a bíróság elsődlegesen a rendelkezésre álló iratok és adatok alapján dönt. A bíróság – ha a döntéséhez szükséges – a feleket meghallgathatja és a felek indítványára további bizonyítást rendelhet el. A polgári nemperes eljárásra egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény – a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel – megfelelően irányadó.

Az Elosztóhálózat-használati Szerződések Általános Szerződési Feltételei, a Feltételek változásáról szóló tájékoztató, valamint üzletszabályzatunk teljes tartalma megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban és a http://www.eon.hu/Uzletszabalyzatok oldalon.

A módosított Általános Szerződési Feltételek 2017. 08.01-től kerülnek alkalmazásra.
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.