Navigáció: Főoldal

Villanybojlerek

Melegvíz-használati szokásaink meglehetősen változatosak. Háztartásaink mind létszámukat, mind fürdési-, mosogatási szokásainkat tekintve különböznek, ráadásul a korszerű vízmelegítő rendszerek közül sem mindenkinek van módja választani. Kényszerből vagy megszokásból az egyelőre olcsóbban működő és szinte korlátlan kapacitású gázbojler helyett sokan zárt rendszerű elektromos forróvíz-tárolót használnak. Ezekről közlünk az alábbiakban néhány alapvető tudnivalót.

A hagyományos, a hazai elektromos hálózatokhoz illeszkedő forróviz-tárolók általában 1000-2500 W fűtőteljesítményűek, felfűtési idejük pedig 6-8 óra.

A készülékekből nyerhető meleg víz mennyisége természetesen az űrtartalomtól függően változik, tehát vásárláskor először is azt kell mérlegelnünk, mennyi vízre lesz naponta szükségünk, ami függ attól, hányan és mire akarják használni a bojlert.

Nem közömbös az sem, hogy a forróvíz-tárolót milyen hőfokra beállítva üzemeltetjük. A készülékgyártók a konstrukció kialakításakor a szélsőséges igények kielégítésére is törekednek, ezért általában 80 és 95 oC között maximálják az elérhető hőmérsékletet. Igy 100 liter 40-45 oC-os vizet (például fürdéshez) hideg-meleg vizes keverőcsappal akár egy 50 literes bojlerrel is elő tudunk állítani.

VÍZKŐ ÉS EGYEBEK

A forróviz-tárolók gyártói általában azt ajánlják: tartósan a +60-65 oC beállítási értéken üzemeltessük a bojlert. Az import készülékek használati útmutatásába ezt általában csak azzal indokolják, hogy ez a beállítás garantálja a használati komfortot és gazdaságosságot, de emögött valójában az elektronikus korrózióveszély lehetősége húzódik meg.

Nem mindegy, hogy a lakásunkban milyen víz folyik a csapból, hiszen annak minősége, keménysége a forróviz-tároló élettartamát, gazdaságos üzemeltetésének feltételeit, karbantartási igényét jelentősen befolyásolja.

A különböző készüléktípusokat természetesen nem lehet eleve az adott vízhálózathoz igazítani, tehát "nem tudják", milyen vízminőséggel kell üzemelniük. Ezért többnyire fennáll az úgynevezett elektrolitikus korrózió, valamint a vízkőlerakódás és a mechanikai szennyeződés miatti hatásfok-csökkenés veszélye. A hazai vezetékes vizek összetétele, minősége változó, ez a heterogén vízösszetétel tulajdonképpen szükségessé tenné a helyi vizekhez legkedvezőbben alkalmazkodó, speciális védelemmel rendelkező forróvíztároló-típusok gyártását és forgalmazását, ez az út azonban nem járható.

Ugyanakkor a gyártók a fogyasztók kedvéért és a forróviz-tárolók biztonsága érdekében is igyekeznek növelni gyártmányaik élettartamát, megbízhatóságát. Ezt egyrészt úgy érhetik el, ha a tartályokat megfelelőbb anyagból készítik, és ellenálló bevonattal látják el, másrészt az úgynevezett aktívanód beépítésével. Ez utóbbi a tartály anyagának védelmén túl a víztérbe nyúló szerelvényeket is óvja a korróziótól, éspedig úgy, hogy magához vonzza a vízben oldódó ártalmas anyagokat, mondhatni saját testével védi a tartályt és a vízzel érintkező szerelvényeket.

Fontos az aktívanódot rendszeresen (általában évenként) felülvizsgálni és szükség esetén kicserélni, hiszen ha a víz egy ideig keményebbé válik, akkor a lerakódási folyamatok felgyorsulnak, a készüléktulajdonosoknak pedig nincs naprakész információjuk a vízminőségről és annak hatásairól.

CSEPEG VAGY FOLYIK?

A villanybojlerrel együtt élők körében ismert jelenség, hogy hosszabb (néhány éves) használat után és jobbára az aktivanód cseréjének elmulasztása miatt itt-ott csepegni kezd a bojler, esetleg a megszokottnál "kevesebb lesz" a melegvíz. A javítás során többnyire vagy az derül ki, hogy az aktívanód elfogyott, és a tartály emiatt valahol kilyukadt, vagy pedig az, hogy több kilogrammnyi vízkő gyűlt össze a tartályban és a benyúló szerelvényeken.

A vízkő a vízben oldott ásványi sók lerakódásának következmények, amely ugyan a tartály korróziója ellen bizonyos védelmet nyújt (miután vastag, viszonylag jól záró és tömítő bevonatot képez), azonban a készülék hatásfokát jelentősen rontja. Elképzelhető, hogy akár 2-3 cm vastag vízkőlerakódáson kell a fűtőcsőben ébredő hőnek "átküzdenie" magát, mielőtt a víz melegítéséhez kezdhetnek. Ez egyértelműen veszteség, még ha a felmelegített vízkőréteg a hőjét részben át is adja az őt körülvevő víznek.

VÁSÁRLÁSKOR

A megfelelő forróviz-tároló kiválasztása során a vásárlók szempontjából fontos műszaki paramétereket kell figyelembe venni, amelyek a mellékelt tájékoztatók alapján kerülnek górcső alá, éspedig:

 • űrtartalom (literben),
 • hálózati feszsültség (voltban, 50 Hz frekvencián),
 • áramerősség (biztosítékszükséglet amperben)
 • fűtőteljesítmény (wattban),
 • felfűtési idő (órában),
 • napi hőveszteség (65 oC hőmérsékleten mért wattóra/24 óra),
 • üzemi víznyomás maximuma (barban), hogy megtudjuk,
 • szükség van-e nyomáscsökkentőre a bojler előtt,
 • vízcsatlakozás mérete colban (1/2 vagy 3/4 col),
 • villamos csatlakozás (szükséges vezeték-keresztmetszet mm-ben), az éjszakai árammérő lehetősége, költségei,
  a készülék tömege vízzel feltöltve, ami megszabja, hová szerelhető fel.

A felsőroltaknál egyébként lényegesen több műszaki paramétert is szemügyre vehetnénk, de ezek már alig-alig befolyásolhatják a vásárlót a termék kiválasztásában. Mindezektől függetlenül a legalapvetőbb követelmény a "villamos biztonságtechnikai megfelelőség", a bojler forgalmazhatóságának alapvető feltétele, a Magyar Elektrotechnikai ellenőrző Intézet erre vonatkozó igazolása híján egyik forróviz-tároló sem árusítható.

Mindenkinek ajánljuk továbbá, hogy mielőtt villanybojlert vásárolna, tisztázza a következő kérdéseket:

 • a meglévő villamos hálózat megfelel-e a bojler felszereléséhez?
 • nappali vagy éjszakai villamos fogyasztásmérőről
 • üzemeltethető-e a leendő készülék, s ennek műszaki feltételei adottak-e?
 • a szükséges (50 l/fő/nap vízigénynek megfelelő) űrtartalom szerint mekkora űrtartalmú készülékre van szükség?
 • ha mindezek ismeretében eldőlt, hogy mekkora bojlerre van szükség, vajon elfér-e a lakásban, föl lehet-e szerelni a kiszemelt falfelületre?
 • Ha mindezekre a kérdésekre megnyugtató választ tudtunk adni, akkor is azt javasoljuk, hogy bízzuk szakemberre a készülék telepítését, aki a megrendelt munkát igényeinek szerint és munkagaranciával végzi.

HASZNOS TUDNIVALÓK

Köztudott, hogy a villanybojlerek hálózatra kapcsolásánál lehetőség van éjszakai árammérős üzemeltetésre, amelynek áramtarifái a nappalinál lényegesen olcsóbbak - és ez a januári hatállyal életbe lépett áremelés óta is igaz, csupán az arányok változtak kissé. Az éjszakai felfűtési ciklusban üzemeltetett forróvíztárolónál nyilván nem közömbös, hogy a tárolt melegvíz hőmérséklete milyen. Mindenesetre a korszerű hőszigetelő anyagok - a környezetvédelmi előírásoknak is eleget téve - szinte tökéletesen, minimális hőveszteséggel biztosítják a megfelelő hőmérséklet megőrzését.

Itt legfeljebb az okozhat gondot, éspedig nem a készülékgyártók, hanem az áramszolgáltatók miatt, ha az úgynevezett éjszakai "áramvölgyben" a bojler felfűtéséhez szükséges villamos energiát nem folyamatosan, hanem ciklikusan biztosítják. Bizonyos éjszakai fogyasztásmérő óráknál az áramszolgáltató - az - esetleges éjszakai áramcsúcsok elkerülése végett - megszakíthatja az áramellátást, ezért a felfűtési ciklusidő nem lesz teljes. Valójában az éjszaka melegített víznél, valamint az úgynevezett teljesítményvölgyeket hasznosító tarifáknál előnyös lehet az elhúzódó melegítési ciklus a kisebb tárolási energiaveszteség miatt. Például: ha a felfűtési ciklus vége reggel 6 óra, és a napi első vízvétel (reggeli mosdáshoz, fürdéshez) ezzel közel egybeesik, akkor a hőveszteség szinte a nullával egyenlő.

Végül is nem mondhatunk mást, mint hogy minden felhasználónak magának kell megtalálnia a kompromisszumot a gazdaságosság és a kényelmes melegvíz-ellátás biztosítása között.

LELKE A TARTÁLY

A forróviz-tárlók legfontosabb alkatrésze, mondhatni "fődarabja" a tartály, mely általában acéllemezből készül, speciális felületvédő réteggel. Ez a bevonat a hengerelt acéllemezt védi a víz fémet roncsoló hatásai ellen, melyek közül a legismertebb a korrózió, köznyelven rozsdásodás. Ez a védőbevonat lehet horgany (ez kissé elavult megoldás) vagy zománc- illetve műanyag-bevonat.

A fűtőtest általában a víztérbe merülő csőfűtőtest vagy úgynevezett szteatit fűtő. Ez utóbbi a tartály leürítése nélkül, míg a hagyományos csőfűtőtest csak a tartály vízleürítésével és a "fenéklap" leoldása után cserélhető.

A vízhőmérsékletet a beépített hőmérséklet-szabályozó tartja megfelelő értéken. A szabályozót gyárilag is be lehet állítani, de úgynevezett kivezetett, jelölt hőfok-skálával maga az üzemeltető is beállíthatja a kívánt hőfokra.

A forróvíztárolók további védelmét szolgálja - arra az esetre, ha a hőfokszabályozó meghibásodna - egy beépített másodlagos biztonsági szerelvény, az a hőkorlátozó, amely a meghibásodott hőfokszabályzót helyettesíti, megakadályozva ezzel a tartály vizének felforrását, s a gőzfejlődéssel együttjáró robbanásveszélyt.